Odborný asistent v sekcii Všeobecné

MUDr. Darina Slezáková PhD

MUDr. Darina Slezáková PhD, narodená v 1982 v Trnave, po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte začala pracovať od 09/2007 na 2.neurologickej klinike LFUK a UNB, kde od 09/15 pôsobí ako vedúci lekár Centra pre liečbu SM. Aktívne sa zúčastňuje odborných podujatí s témou sclerosis multiplex, publikuje, prednáša pre odbornú verejnosť a pacientov. Venuje sa tiež vyúčbe študentov LFUK, výskumnej činnosti. Zaujíma sa o celistvý prístup k pacientovi a komplementárnu starostlivosť, v SM Centre prebehli napr projekt s FTVŚ zameraný na fyzioterapiu a cvičenie u pacientov, tai chi program, v pláne je vplyv stravovania na SM pacientov.

Partneri projektu