Odborný asistent v sekcii Všeobecné

MUDr. Darina Slezáková PhD

MUDr. Darina Slezáková PhD, narodená v 1982 v Trnave, po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte začala pracovať od 09/2007 na 2.neurologickej klinike LFUK a UNB, kde od 09/15 pôsobí ako vedúci lekár Centra pre liečbu SM. Aktívne sa zúčastňuje odborných podujatí s témou sclerosis multiplex, publikuje, prednáša pre odbornú verejnosť a pacientov. Venuje sa tiež vyúčbe študentov LFUK, výskumnej činnosti. Zaujíma sa o celistvý prístup k pacientovi a komplementárnu starostlivosť, v SM Centre prebehli napr projekt s FTVŚ zameraný na fyzioterapiu a cvičenie u pacientov, tai chi program, v pláne je vplyv stravovania na SM pacientov.

Aktuality a nové články

PODCAST: SM pacienti aktívni fajčiari mávajú vyšší stupeň postihnutia, hovorí neurologička Natália Jankovičová

Je dokázané, že pacienti so sklerózou multiplex, ktorí vedú zdravý životný štýl, majú lepší a jednoduchší priebeh ochorenia. Veľkou témou je v tomto smere práve fajčenie, ktoré patrí medzi časté neresti aj pacientov s SM-kou. Podľa neurologičky MUDr. Natálie Jankovičovej je však pri diagnóze SM sa fajčenia najlepšie vzdať úplne, a to čo najskôr.

Partneri projektu