Ako si udržať prácu a aké sú práva SM pacienta?

Sociálna a právna oblasť

22.01.2020

Únava, znechutenie aj sťažený proces myslenia. To sú, okrem iného, príznaky sklerózy multiplex (SM), ktoré môžu stáť v ceste v kariérnom živote pacienta.

Únava, znechutenie aj sťažený proces myslenia. To sú, okrem iného, príznaky sklerózy multiplex (SM), ktoré môžu stáť v ceste v kariérnom živote pacienta. Aj keď má každá SM individuálny priebeh, obavy o udržanie zamestnania pacientov sú rovnaké. S diagnózou SM sa však život nekončí a mnohí pacienti zostanú na svojich pôvodných pracovných pozíciách aj niekoľko rokov po diagnostikovaní ochorenia.

Problémom sú relapsy

U pacientov s SM sa pre poruchu nervového systému striedajú ataky (relapsy) a remisie (zlepšenia stavu). Ataky sa líšia od pacienta k pacientovi, ako aj ich dĺžka či intenzita. Preto je v súvislosti s udržaním zamestnania veľmi dôležité, akú prácu pacient s SM robí a aj to, v akom štádiu sa jeho SM nachádza. Pacienti v počiatočných štádiách SM alebo s SM s benígnym, teda ľahším priebehom, si často dokážu svoje staré zamestnanie ešte spred diagnózy udržať aj po nej, a to pokojne aj po dobu niekoľkých rokov.

Pre niektorých pacientov v agresívnejšom štádiu SM však skôr či neskôr dôjde najčastejšie k dobrovoľnému odchodu zo zamestnania. Problémom sú spomínané relapsy, ktoré sú čoraz častejšie, čo v konečnom dôsledku pacientovi s SM bráni vo vykonávaní svojej práce. Jej vykonávanie preňho znamená každodennú výzvu, ktorú časom prestane zvládať.

Príznaky, ktoré najčastejšie bránia pacientom vo vykonávaní práce sú únava a kognitívne ťažkosti. Príťažou sú pochopiteľne aj problémy so zrakom či rečou, pohybové ťažkosti ako svalová slabosť či kŕče, rôzne bolesti, závrate aj urologické problémy. Ktorý príznak SM najviac koliduje so zamestnaním pacienta závisí od konkrétneho zamestnania. Ak pacient napríklad obsluhuje ťažké stroje, v práci mu bude brániť zdvojené videnie či jeho čiastočná strata a podobne. Niekedy môže byť výzvou už aj samotné dochádzane do zamestnania.

Pracujte, kým môžete

Zotrvanie v súčasnej práci alebo nájdenie si nového zamestnania či profesie je pre pacientov s SM kľúčové, nielen čo sa finančnej situácie týka. Pravidelný režim, práca, neustály rozvoj a učenie sa niečomu novému a v neposlednom rade spĺňanie úloh, to všetko pôsobí aj na pacientovu psychiku.

Práceschopní pacienti s SM upadajú menej často do depresívnych stavov, cítia väčšie sebavedomie a sú so sebou oveľa spokojnejší ako pacienti, ktorí sa zamestnania vzdajú. Samozrejme, že pri diagnóze SM vždy nie je možné prácu si udržať. V takom prípade sa môže pacient zapojiť napríklad aj do rôznych dobrovoľníckych programov, ktoré síce do rozpočtu neprinesú peniaze, no pomôžu jeho psychike.

Mám SM. Ako postupovať v zamestnaní?

Ak vám práve diagnostikovali SM, pravdepodobne sa pýtate, čo by mali byť vaše ďalšie kroky v súvislosti s vaším zamestnaním. Pravdou je, že väčšine pacientov s SM je ochorenie diagnostikované v tom najvitálnejšom období života, v rozpätí veku od 20 do 40 rokov, čo je logicky zároveň aj najvitálnejšie obdobie v kariére.

Diagnóza SM však neznamená, že musíte okamžite zamestnanie opustiť. Ak dokážete zodpovedne vykonávať hlavnú náplň svojej práce, odchádzať nemusíte a nemusíte sa obávať ani prepustenia zo strany zamestnávateľa, pretože vás chráni zákon. Je však dobré svoju diagnózu s nadriadeným prekonzultovať a vysvetliť mu, o čo ide a nápomocné je o svojom stave informovať aj kolegov. Urobiť to však nemusíte a nikto vám to nemôže prikázať, a to dokonca ani vtedy, ak si hľadáte novú prácu. SM teda nemusíte spomínať ani na pracovnom pohovore. Vo chvíli, keď sa však vaša diagnóza začne prejavovať aj na vašom pracovnom výkone, budete o ochorení so zamestnávateľom nútení hovoriť. Rozprávať o tom, že trpíte SM budete musieť s nadriadenými prebrať aj vtedy, ak od nich budete potrebovať splnenie špeciálnych požiadaviek, na ktoré vám ukladá právo zákon.

V prípade, že vaše symptómy nijako nezasahujú do výkonu vášho zamestnania, neobmedzujú vás a nespôsobujú vám ťažkosti, v práci môžete zotrvať a nikomu o diagnóze SM nemusíte ani hovoriť. Niekedy však pacienti s SM sami usúdia, že je čas zo súčasného zamestnania odísť a nájsť si prácu, ktorá je pre nich vhodnejšia, jednoduchšia a dokonca aj takú, ktorá ich v konečnom dôsledku napĺňa viac ako tá predchádzajúca.

SM a zákonník práce

Diagnóza SM je zdravotným postihnutím, vďaka ktorému sa pacient stáva chránený zákonom. Ak zamestnávateľovi oznámite, akou diagnózou trpíte, zákon mu zakazuje vás len tak bezdôvodne prepustiť. Ak však svoju prácu vykonávať ďalej nedokážete, môže sa zamestnávateľ obrátiť na príslušné úrady a prepustiť vás s ich súhlasom. Mnoho zamestnávateľov vyjde svojim zamestnancom s diagnózou SM v ústrety. Podľa zákona môžete žiadať skrátenie pracovnej doby, skrátený úväzok, pohyblivú pracovnú dobu ako aj prácu z domu, a to vtedy ak to typ vášho zamestnania dovoľuje. Ak je to potrebné, požadovať môžete aj častejšie prestávky počas výkonu práce.

SM a invalidný dôchodok

V závislosti na štádiu ochorenia môžu pacienti s SM požiadať Sociálnu poisťovňu o posúdenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, na základe čoho im môže byť priznaný invalidný dôchodok. V prípade poklesu o 40 – 70 % sa prizná čiastočný invalidný dôchodok a v prípade poklesu o viac ako 70 % sa prizná plný invalidný dôchodok. Dobrou správou je, že poberanie invalidného dôchodku sa nevylučuje s pokračovaním pracovného pomeru.

Zhrnutie na záver

Mnohí pacienti s SM si svoje zamestnanie, ktoré vykonávali v čase diagnostiky ochorenia zachovajú aj dlhé roky po nej. Súvisí to najmä s tým, v akom štádiu sa ich SM nachádza a ako veľmi vplýva na typ práce, ktorý vykonávajú. Napriek tomu musí spravidla časom pacient s SM začať hľadať vhodnejšiu prácu, ktorá sa mu bude vykonávať ľahšie, alebo v najhoršom prípade zostať doma a nepracovať vôbec. Tu by mal nastúpiť zákon a sociálny systém a pacientovi pomôcť v udržaní aspoň normálneho životného štandardu.

Ak však pracujete, buďte po diagnostike SM proaktívni a dobre zvážte všetky zmeny, ktoré budete musieť vykonať, aby ste mohli vo svojom zamestnaní pokračovať aj naďalej. Porozprávajte sa so zamestnávateľom a využite výhody, ktoré vám umožňuje využiť zákon a v neposlednom rade o ochorení hovorte aj v pracovnom kolektíve.

Zdroje:

https://www.webmd.com

https://www.upsvr.gov.sk/

311/2001 Z.z. Zákonník práce

Odborný asistent v sekcii Sociálna a právna oblasť

Ing. Jan Dvořáček, PhD.

Jan Dvořáček sa zaoberá sklerózou multiplex od roku 2014, odkedy pôsobí ako garant sociálnej poradne pre Slovenský zväz Sclerosis Multiplex (SZSM). Túto agendu prebral po svojej mame, ktorá presne v tomto roku podľa skleróze multiplex po viac ako 30 rokoch života s týmto ochorením. Práve preto jeho skúsenosti zo sociálnej oblasti v spojitosti s SM pochádzajú prevažne z vlastných skúseností - zo starostlivosti o človeka odkázaného na invalidný vozík a celkovo na pomoc inej osoby. Okrem poradenstva v sociálnej oblasti pre pacientov s SM má titul PhD. z ekonómie so zameraním na spoločenskú zodpovednosť podnikania. V tejto oblasti realizoval výskum na tému Prosociálna činnosť firiem a jej vplyv na správanie sa spotrebiteľov, publikoval tiež viacero odborných článkov a vydal i vedeckú monografiu.

Aktuality a nové články

PODCAST: SM pacienti aktívni fajčiari mávajú vyšší stupeň postihnutia, hovorí neurologička Natália Jankovičová

Je dokázané, že pacienti so sklerózou multiplex, ktorí vedú zdravý životný štýl, majú lepší a jednoduchší priebeh ochorenia. Veľkou témou je v tomto smere práve fajčenie, ktoré patrí medzi časté neresti aj pacientov s SM-kou. Podľa neurologičky MUDr. Natálie Jankovičovej je však pri diagnóze SM sa fajčenia najlepšie vzdať úplne, a to čo najskôr.

Partneri projektu