Autokatetrizácia (samocievkovanie) u pacientov s SM

Sexuológia a urológia

22.01.2020

Pacienti so SM mávajú dysfunkcie dolných močových ciest. Jednou z možností, aby predišli vzniku nebezpečných infekcií, zostáva samocievkovanie. 

Viac než 80 % pacientov má v priebehu ochorenia problémy s močením, po 10 rokoch ochorenia je to až 96 % pacientov. Pacienti so SM mávajú dysfunkcie dolných močových ciest. Symptómy zahŕňajú urgentné močenie, úplnú zástavu močenia (retenciu moču), nočné močenie, frekventované močenie, inkontinenciu (únik moču). Pri diferenciálnej diagnostike je prvým nevyhnutným krokom analýza moču na vylúčenie močovej infekcie, keďže pacienti so SM majú kvôli retencii moču a katetrizácii často uroinfekcie.

Pre pochopenie dôvodu výskytu problémov s močením u pacientov s roztrúsenou sklerózou je nutné objasniť ako funguje močový systém. Za normálnych podmienok sa v obličkách filtruje krv, z ktorej sa odstraňujú odpadové látky, ktoré sa vylučujú vo forme moču. Vytvorený moč sa z obličiek transportuje pomocou močovodov do močového mechúra, kde sa pomaly zbiera a spôsobuje jeho roztiahnutie. Pri náplni približne 200 ml moču v močovom mechúri nervové zakončenia v stene mechúra vysielajú signály do miechy a následne do mozgu, čo si uvedomíme ako nutkanie na močenie. Ak sa rozhodneme močiť, mozog vyšle signál späť do miechy a uvoľní sa reflex vyprázdňovania moču. Dochádza k súčasnému stiahnutiu svalstva močového mechúra (detruzoru) a k uvoľneniu stiahnutia zvierača (sfinktera) močovej trubice, a tým k normálnemu vyprázdneniu moču.

U pacientov s roztrúsenou sklerózou dochádza k narušeniu jednotlivých spojení na rôznej úrovni CNS, čoho následkom je vznik určitej poruchy močenia, čiže poruchy normálnej funkcie močového mechúra: porucha uskladňovania, zadržiavania moču – hyperaktivita detruzoru, porucha vyprázdňovania – znížená kontraktilita detruzoru, kombinácia oboch porúch – detruzoro-sfinkterická dyssynergia.

Problém u pacientov  so SM spočíva v tom, že pacienti sa síce dokážu spontánne vymočiť, no napriek tomu ostane v močovom mechúri tzv. reziduum – zvyškový moč. Ten je podkladom pre chronický infekt, tvorbu močových alebo obličkových kameňov a môže viesť až k akútnemu zlyhaniu obličiek.

Ak v močovom mechúri zostáva viac ako 100 ml reziduálneho moča, alebo ak je problém s vymočením, odporúča sa katetrizácia (cievkovanie). Môžeme použiť tzv. permanentný katéter, ktorý sa vymieňa 1x za 3 — 4 týždne. Modernou metódou, ktorá sa od r. 1991 s úspechom používa aj u pacientov so sklerózou multiplex, je čistá prerušovaná autokatetrizácia (samo-vycievkovanie). Tento postup navrhuje urológ po dôkladnom vyšetrení, vrátane urodynamického. Najdôležitejšou výhodou čistej intermitentnej autokatetrizácie je znížené riziko infekcie močového mechúra a následne poškodenia obličiek. Dnes dostupné cievky EasiCath uľahčujú tento postup a umožňujú pri závažných problémoch s močením viesť prakticky normálny život.

„Samocievkovanie" znamená vyprázdňovanie močového mechúra pomocou jednorazového katétra. Pacient si zavedie cievku do močového mechúra cez močovú rúru a nechá vytiecť všetok nahromadený moč. Túto metódu naordinuje doktor pacientovi. Jednorazový katéter si pacient sám zavedie cez močovú rúru až do močového mechúra a pomocou neho nechá z močového mechúra vytiecť všetok nahromadený moč. Táto metóda sa používa vtedy, keď močový mechúr nie je schopný vyvinúť dostatočnú svalovú silu a vytlačiť obsah uskladneného moču von cez vnútorný a vonkajší sval — zvierač močového mechúra a močovej rúry. V prípade čistej intermitentnej katetrizácie je cieľom zabezpečiť odtok moču z močového mechúra tak, aby to čo najviac pripomínalo fyziologický proces močenia u zdravého človeka. Ak moč neodchádza z tela tak ako má, ale ostáva v močovom mechúri, vedie to k ďalším komplikáciám zdravotného stavu človeka. Od infekcií močových ciest až po zlyhanie obličiek a následnú smrť. Čistá intermitentná katetrizácia prináša zlepšenie kvality života (viac nezávislosti a sebavedomia, možnosť sa zúčastňovať na spoločenských a športových aktivitách, takmer normálny spôsob močenia, zvýšenú sexualitu, viac sebavedomia, dlhší interval bez úniku moču). 

Samocievkovanie môže naháňať trochu strach. Pacientov sa snažíme čo najviac edukovať a ukázať im, že je to len o cviku. V prípade záujmu je dôležité absolvovať prvotnú konzultáciu s lekárom na urologickej klinike. Na jej základe je indikovaná liečba podľa potrieb a ochorenia pacienta. Pre samocievkovanie poskytuje oddelenie urológie kompletný servis, poučenie, nácvik i ďalšiu starostlivosť. Pacient si v tom prípade denne sám zavázda jednorazový katéter cez močovú rúru do močového mechúra. Na začiatku si vyberie pomôcky, ktoré mu vyhovujú a tie mu každý mesiac doručí kuriér domov. Služba i vybavenie sú plne hradené zdravotnou poisťovňou.

Odborný asistent v sekcii Sexuológia a urológia

MUDr. Katarína Topoliová

Katarína Topoliová je urologička. Venuje sa problematike operačnej liečby v urológii, urolitiáze a transplatácii obličiek pod vedením Dr.h.c. prof. MUDr. Jána Brezu, DrSc., MHA, na svojom domovskom pracovisku Urologickej klinike , Univerzitnej nemocnice akad. Dérera, Kramáre Bratislava ako aj špeciálnemu poradenstvu v oblasti urológie a sexuológie v  súkromnej ambulancii. 

Aktuality a nové články

PODCAST: SM pacienti aktívni fajčiari mávajú vyšší stupeň postihnutia, hovorí neurologička Natália Jankovičová

Je dokázané, že pacienti so sklerózou multiplex, ktorí vedú zdravý životný štýl, majú lepší a jednoduchší priebeh ochorenia. Veľkou témou je v tomto smere práve fajčenie, ktoré patrí medzi časté neresti aj pacientov s SM-kou. Podľa neurologičky MUDr. Natálie Jankovičovej je však pri diagnóze SM sa fajčenia najlepšie vzdať úplne, a to čo najskôr.

Partneri projektu