Ide skleróza multiplex ruka v ruke s depresiou? Pozor, neliečená môže byť životu nebezpečná!

Psychológia

22.01.2020

Skleróza multiplex (SM) je ochorenie, ktoré si vyberá svoju daň na fyzickom a aj psychickom zdraví pacienta. Ako rozoznať, že máte depresiu a ako ju riešiť?

Skleróza multiplex (SM) je ochorenie, ktoré si vyberá svoju daň na fyzickom a aj psychickom zdraví pacienta. Psychické problémy spojené s SM sú síce v podstate voľným okom neviditeľné, no sú rovnako ťažko prekonateľné ako fyzická bolesť. Ako rozoznať, že máte depresiu a ako ju riešiť?

Sužuje polovicu ľudí s SM

Aj článok o skleróze multiplex a depresii začneme číslami, ktoré hovoria, že približne polovica ľudí s SM sa niekedy vo svojom živote bok po boku s ochorením stretne aj s depresiou. Šanca, že bude mať človek s SM depresiu je až trojnásobná v porovnaní so zdravou populáciou. Je tomu tak najmä preto, že ľudia s SM môžu mať depresívne stavy aj v súvislosti s poškodením nervov, ktoré má na svedomí práve skleróza multiplex. Depresiu môžu zhoršovať aj lieky určené na liečbu SM.

V istej skupine ľudí s SM sa depresia prejaví práve preto, že sa musia vysporiadať s vážnym a doživotným ochorením. Už len samotný fakt, že majú takéto ochorenie je veľmi stresujúce, s čím sa vyrovnávajú veľmi ťažko, ak vôbec. Z istých dôvodov, ako napr. genetická predispozícia, výchovný a rodinný vplyv, životný štýl, osobnostné faktory, je táto skupina náchylnejšia na rozvoj a udržiavanie depresívnych príznakov. Keďže u SM pacientov je vyššia pravdepodobnosť, že depresia neodíde len tak sama od seba a môže sa stať i chronickou, je kľúčové o problémoch s psychikou hovoriť s odborníkom.  Neliečená depresia môže byť veľmi nebezpečná a môže významne ohroziť ľudský život. Pacienti s SM majú totiž štatisticky oveľa väčší sklon k samovraždám, pričom najrizikovejší sú mladí muži počas prvých piatich rokov svojho ochorenia.

Príznaky depresie

Rozpoznať depresiu u pacientov s SM nemusí byť najjednoduchšia úloha, a to ani pre človeka s SM, pretože príznaky depresie sa často dokážu zamieňať s príznakmi ochorenia samého. Azda najlepším príkladom je strata energie, čo je príznak depresie, ale aj sklerózy multiplex, ktorej bežným symptómom je chronická únava. Často dochádza k vzniku začarovaného kruhu depresie, kedy človek s depresiou hodností svoj stav negatívne, emočne na to reaguje zhoršovaním nálady a následne reaguje v správaní. Stane sa tak, že vybuchne na partnera, čo vedie k sebaľútosti, sebaznevažovaniu, čo zas vedie k zhoršovaniu nálady. Pacient a aj jeho okolie, teda jeho najbližší, by sa mali mať na pozore, a to ihneď ako sa im zdá, že niečo nie je v poriadku.

Depresia sa u pacienta s SM najčastejšie prejavuje ako smútok a znechutenie v spojení so stratou energie a s pocitom bezcennosti či bezmocnosti. Depresívny SM pacient môže mať negatívne myšlienky o svojej budúcnosti či spomínané sklony k samovražde. Často sa nedokáže sústrediť a nedokáže ani kontrolovať negatívne emócie, napríklad nedokáže prestať plakať. Býva tiež veľmi unavený, má tendenciu veľa spať počas dňa, no v noci trpí nespavosťou. Okrem toho môže mať aj problémy s trávením, môže stratiť veľa hmotnosti, alebo naopak jej veľa nabrať.

SM a depresia: Čo s ňou?

Ak sa vám zdajú vyššie vymenované príznaky povedomé a myslíte, že máte okrem SM aj depresiu, je dobré urobiť ešte jeden krok – o svojom psychickom ochorení začať hovoriť a vyhľadať pomoc. Je možné, že sa na to vtedy nebudete cítiť, no urobte to pre seba, pretože za to stojíte. Depresia je skutočne veľmi nebezpečná na to, aby ste si ju nechávali pre seba. Na odborníka sa obráťte najmä vtedy, ak vás smútok obmedzuje v bežnom živote, napr. ak pozorujete zhoršené vzťahy s vašimi blízkymi, priateľmi či kolegami. Symptómy popíšte svojmu neurológovi, ktorý posúdi ich závažnosť a navrhne ďalšie kroky. Depresia sa u pacientov s SM najčastejšie lieči vhodnými antidepresívami alebo prostredníctvom psychoterapie.

Záverečné zhrnutie

Až polovica SM pacientov sa niekedy vo svojom živote stretne s depresívnymi stavmi. Prejavujú sa rôzne a niekedy je veľmi ťažké ich vôbec rozoznať. Najčastejšie však depresiu rozpoznajú blízki SM pacienta. Môžu pozorovať správanie, ktoré sa náhle zmenilo a nie je pre neho typické. Ďalej môžu byť nápadné častejšie sa vyskytujúce konflikty, ktoré môže mať s najbližšou rodinou či priateľmi, znížená energia, utiahnutie sa, plačlivosť či výraznejšie kolísanie nálady. Depresia nie je len ochorenie duše ale hlavne tela. Nie je možné ju prekonať radami „Prekonaj sa“, „Musíš...“ „Treba sa len premôcť a pôjde to...“. Človek s SM aj s depresiou by sa mal čím skôr zveriť s problémami odborníkovi a skúsiť začať s vhodnou liečbou. Depresiu je možné liečiť, žiť s ňou, no aj ju prekonať.

Zdroje:

Odborný asistent v sekcii Psychológia

PhDr. Ján Grossmann

Ján Grossmann je klinický psychológ a psychoterapeut. Pracuje na Neurologickej klinika UNM v Martine a pri centre pre demyelinizačné ochorenia. Absolvoval postgraduálny program klinická neuropsychológia dospelých na Karlovej univerzite v Prahe. Publikoval viacero článkov v odborných časopisoch, v ktorých sa venoval problematike kognitívnych porúch pri SM. Prednášal na mnohých domácich aj medzinárodných vedeckých konferenciách venujúcich sa problematike SM. Úzko spolupracuje s pacientskou organizáciou Slovenský zväz sklerózy multiplex, pre ktorú pravidelne prednáša.

Aktuality a nové články

PODCAST: SM pacienti aktívni fajčiari mávajú vyšší stupeň postihnutia, hovorí neurologička Natália Jankovičová

Je dokázané, že pacienti so sklerózou multiplex, ktorí vedú zdravý životný štýl, majú lepší a jednoduchší priebeh ochorenia. Veľkou témou je v tomto smere práve fajčenie, ktoré patrí medzi časté neresti aj pacientov s SM-kou. Podľa neurologičky MUDr. Natálie Jankovičovej je však pri diagnóze SM sa fajčenia najlepšie vzdať úplne, a to čo najskôr.

Partneri projektu