Kontroverzné CBD ako alternatívna liečba SM: Aký je názor neurologičky?

Všeobecné

28.12.2021

Prípravky s obsahom CBD ovládli Slovensko len v tomto roku, kedy sa táto látka stala oficiálne legálnou. Pozitívne ohlasy má aj medzi pacientmi so sklerózou multiplex. V čom všetkom im môže byť CBD nápomocné vysvetľuje neurologička MUDr. Viera Hančinová.

ČÍTATE PREDPIS PODCASTU: PODCAST: CBD a skleróza multiplex: Zmierni kanabidiol príznaky ochorenia? Odpovie neurologička Viera Hančinová

Moderátorka: Dobrý deň milí poslucháči, počúvate podcast Zdravissimo, vitajte. Dnes budeme hovoriť o liečbe pomocou známej rastliny, ktorú mnohí chvália a iní zatracujú. Ak ste si spomenuli na konope, hádate správne. O kanabidiole, známom pod skratkou CBD, a jeho možnom vplyve na liečbu diagnózy skleróza multiplex budeme dnes hovoriť s neurologičkou, doktorkou Vierou Hančinovou. Dobrý deň, vitajte.

Moderátorka: Dobrý deň, pani doktorka, vitajte.

MUDr. Viera Hančinová: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov.

Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je Zdravissimo.

Moderátorka: Pani doktorka, dnes sa opäť budeme venovať diagnóze skleróza multiplex a konkrétne o zatiaľ u nás dosť málo známej liečbe pomocou CBD. Povedzme si najprv, čo je to kanabidiol, čo táto skratka CBD vôbec predstavuje? Povedzte nám viac aj o tom, ako to vníma verejnosť. Treba nám do toho poskytnúť asi naozaj taký medicínsky vhľad. Tak si to poďme vysvetliť.

MUDr. Viera Hančinová: CBD skrýva pomerne komplikované slovo kanabidiol a je to jedna z prevládajúcich zložiek marihuany, konopy siatej, ktoré nazývame kanabinoidy. Kanabinoidov je viacero skupín a k nim radíme aj THC.

Vrátim sa však k tejto fascinujúcej rastline, akým je konope siate. Je to asi najstaršia poľnohospodárska rastlina vôbec. Vieme, že konopné laná dokázali ľudia zhotovovať už 10-tisíc rokov  pred naším letopočtom. Veľmi rýchlo sme však objavili i psychotropné účinky marihuany.

Už starí Číňania dokázali využívať tieto medicínske účinky na prvú anestézu, ktorá pozostávala z extraktu marihuany a vína. Odvtedy bola marihuana využívaná v lekárnictve na všetkých kontinentoch.

Vieme, že problémom sú psychoaktívne účinky konopy siatej, za ktorý je zodpovedný najznámejší kanabinoid – tetrahydrokanabinol, v skratke dobre známe THC. CBD na rozdiel od neho psychotropné účinky nemá. Hlavný rozdiel je teda v tom, že CBD nemá riziko vzniku zneužívania a závislosti. Napriek tomu je však na Slovensku stále zaradený na zoznam omamných a psychotropných látok a jeho použitie je nelegálne.

Pre bližšie pochopenie rozmanitých účinkov CBD je nutné si priblížiť endogénny kanabinoidný systém. Je to nemenne zakonzervovaný systém u všetkých vyšších stavovcov. Predstavuje súbor receptorov, na ktoré pôsobia naše vnútorné kanabinoidy. My dokážeme naozaj syntetizovať telu vlastné kanabinoidy a to z kyseliny arachidonovej. Tieto ovplyvňujú fungovanie rôznych systémov.

Poznáme dva druhy receptorov pre kanabinoidy a to CB1 a CB2. Líšia sa v umiestnení aj funkcii. CB1 receptory prevládajú v centrálnom nervovom systéme a sú zodpovedné za psychické účinky kanabinoidov. CB2 sú zastúpené hlavne v imunitnom systéme. CBD sa viaže hlavne na tieto periférne receptory, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v regulácii imunitného systému, čo nás v súčasnosti fascinuje. Práve účinky kanabinoidov na imunitný systém sú aktuálne predmetom rozsiahleho výskumu.

Moderátorka: Nuž vidíme, že je to téma naozaj obšírna. Poďme našim poslucháčom, ale priblížiť to, ako môže CBD pomôcť pacientom s SM-kou. Či už pri symptómoch alebo preventívne, ako to funguje.

MUDr. Viera Hančinová: V súčasnosti využívame CBD hlavne na potláčanie symptómov roztrúsenej sklerózy, ktorými sú bolesť a zvýšený svalový tonus, ktorý nazývame spasticita. Čo sa týka preventívnej liečby kanabinoidmi, toto je ešte hudba budúcnosti. Taktiež dokážeme využiť účinky CBD na potlačenie depresie, ktorá je častým sprievodným symptómom u pacientov s chronickými ochoreniami, akým je i roztrúsená skleróza. Aj keď vnímame CBD ako pomerne bezpečnú látku, je nutné opatrne ju indikovať u mladých dospelých jedincov, pretože u nich je predsa len napriek tomu, že tie psychotropné účinky sú minimálne, vyššie riziko vzniku zneužitia týchto látok a tiež možnosť spustenia niektorých psychických ochorení, akými je napríklad schizofrénia.

Moderátorka: V súvislosti s tým sa podsúva aj taká otázka, že v akej forme je CBD vhodné pre pacientov. Vieme, že existujú oleje, možno sa odporúča nejaké inhalovanie mastí. Čítala som dokonca o konopných orieškoch. Ako to vnímate?

MUDr. Viera Hančinová: Čo sa týka zodpovednej odpovede na túto otázku musíme povedať, že nemáme vlastné skúsenosti. Vieme, že v zahraničí sú využívané veľmi rôzne formy tohto prípravku, či už ako ste spomínali formou kvapiek čapíkov, žuvačiek ale najdôležitejšie je to, aby forma dávkovania dokázala garantovať presné dávky účinnej látky a aby bolo jasné časovanie podávania.

Moderátorka: Máme aj nejaké štatistiky, ako vie CBD pomôcť pacientom, predpokladám, že sa budeme opäť odrážať od dát zo zahraničia, ale skúsme si to aspoň trošku priblížiť.

MUDr. Viera Hančinová: Dáta pre komerčné CBD prípravky sú veľmi obmedzené a skôr anekdotálne. Jedna z najrozsiahlejších štúdií, ktorá bola urobená v roku 1994, kedy sa uskutočnil prieskum medzi 112 pacientmi s roztrúsenou sklerózou, a to päťdesiatimi siedmimi mužmi a päťdesiatimi piatimi ženami v Spojených štátoch a Veľkej Británii ukázalo, že užívanie kanabisu zlepšilo príznaky ako spasticita, bolesť, tras, depresia, a to u viac ako deväťdesiatich percent pacientov. Treba však priznať, že tieto dáta nie sú získané z klasických zaslepených klinických testovaní ako očakávame pri podávaní liekových preparátov.

Moderátorka: Ak tomu rozumiem správne, to je asi ešte všetko stále tak trochu hudba budúcnosti. Vieme však už niečo aj o nejakých možných nežiaducich účinkoch, alebo pre koho vôbec nie je vhodné užívať CBD prípravky.

MUDr. Viera Hančinová: Samozrejme každý liek má nejaké spektrum nežiaducich účinkov a CBD nebude výnimkou. Aj keď sa vnímajú ako relatívne nezávažné, pretože najčastejšími sú zníženie krvného tlaku, ospalosť, únava, sucho v ústach, občasné hnačky, poprípade znížená chuť do jedla, čo niektoré dámy dokonca vnímajú ako priaznivý efekt.

Moderátorka: Vidno, že je to opäť komplexnejšia téma ale predpokladáme, že sú s tým späté ešte aj nejaké ďalšie výzvy okrem týchto nežiaducich účinkov. 

MUDr. Viera Hančinová: Máte pravdu. Nežiaduce účinky nie sú jediným problémom liečby CBD. Samostatnou výzvou je interakcia CBD s potravinami a liekmi, ktoré ovplyvňujú cytochróm oxidázový systém. Tieto enzýmy dokážu znižovať alebo zvyšovať efektu efektívnu hladinu CBD alebo súčasne podávaného lieku, čo môže spôsobovať príznaky predávkovania alebo nedostatočnej účinnosti aj pri dodržaní odporúčaného dávkovania súčasne podávaných liekov. A toto je problematika, ktorú si asi mnohí pacienti neuvedomujú a týka sa aj súčasného podávania preventívnej imunomodulačnej liečby a kanabinoidov. 

Moderátorka: Pani doktorka, vy prichádzate do styku s pacientmi so sklerózou multiplex každý deň. Pýtajú sa vás aj na takéto alternatívne spôsoby liečby práve prostredníctvom CBD?

MUDr. Viera Hančinová: Samozrejme. Naši pacienti sú veľmi aktívni a sami vyhľadávajú spôsob ako prispieť k liečbe svojho ochorenia. Nechcú byť len pasívnymi prijímateľmi ordinovanej liečby. Otázky ohľadom prínosov a možnosti CBD patria k tým najčastejším. To, čo vnímame ako problém je to, že stále je to v našej krajine nelegálna liečba i keď v zahraničí veľmi obľúbená a rozšírená. 

Moderátorka: Áno, vieme, že teda na Slovensku je CBD stále na zozname omamných a psychotropných látok ale tiež vieme to, že už čoskoro sa chystá zmena. Od mája je plánovaná zmena legislatívy. Aká je teda aktuálna situácia pre pacientov s SM-kou.

MUDr. Viera Hančinová: Veríme, že táto zmena nastane a naši pacienti to jednoznačne uvítajú. Nakoľko CBD má priaznivé účinky nielen pri potláčaní bolesti a spasticity, ale profitujú z nej i pacienti z iných spektier ochorení. Sú to i onkologickí pacienti, pacienti z oblasti reumatológie a degeneratívnych ochorení. To znamená, že naozaj na tieto zmeny legislatívy čaká veľké množstvo pacientov. Musím povedať, že naozaj patríme k poslednej krajine v Európskej únii, kde je liečba s CBD zakázaná. Je paradoxné, že pacient keď vycestuje za hranice Slovenska do susedných štátov si môže tento liek kúpiť, môže ho tam aj užiť, ale v momente, keby si ho priniesol na Slovensko, tak už pácha nelegálny čin. Pritom posledné desaťročia, naozaj prinášajú veľmi zaujímavé nové informácie o vplyve CBD na imunitný systém a možnosti jeho využitia v liečbe autoimunitných ochorení. Prípravky s CBD sú nateraz na trhu však určené len na podpornú liečbu. Čo sa týka jednak tých olejčekov, koncentrácie účinných látok. Preto naozaj nemožno od nich očakávať, že budú zvládať tú preventívnu úlohu liečby, ako ju indikujeme pacientom v našich SM centrách. Preto pacienti, ktorí sa naozaj vzdávajú biologickej liečby  z nášho pohľadu robia veľkú chybu. Súčasný stav poznania ešte neumožňuje využívať CBD ako preventívnu liečbu roztrúsenej sklerózy. Veríme však, že do budúcnosti sa to môže zmeniť, ale nie je to otázka najbližších rokov.

Moderátorka: Pani doktorka, my Vám veľmi pekne ďakujeme za takéto obšírne zhrnutie aj vysvetlenie tejto témy, o ktorej teda a stále mám pocit, že sa hovorí málo a predpokladám, že o nej budeme hovoriť ešte niekedy v budúcnosti, dúfam, možno aj s vami, takže veľmi pekne ďakujeme za tento rozhovor, nech sa vám darí.

MUDr. Viera Hančinová: Ďakujem aj ja a do skorého počutia.

Moderátorka: Milí poslucháči, naše dnešné Zdravissimo sa končí a my veríme, že vás náš rozhovor o tak trochu tabuizovanej téme CBD zaujal. Náš podcast si viete prehrať aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciach. Neváhajte tiež navštíviť stránku www.smasistent.sk , kde nájdete  aktuálne informácie týkajúce sa manažmentu liečby SM-ky a tiež články od ďalších odborníkov. Budeme radi, ak naše Zdravissimo odporučíte aj svojim priateľom a sledovať nás môžete aj na Facebookovej stránke Zdravissimo – podcasty o zdraví. Majte krásny deň a dopočutia nabudúce.

Podcast vznikol s podporou spoločnosti ROCHE Slovensko kód: M-SK-00000-510.

Aktuality a nové články

PODCAST: SM pacienti aktívni fajčiari mávajú vyšší stupeň postihnutia, hovorí neurologička Natália Jankovičová

Je dokázané, že pacienti so sklerózou multiplex, ktorí vedú zdravý životný štýl, majú lepší a jednoduchší priebeh ochorenia. Veľkou témou je v tomto smere práve fajčenie, ktoré patrí medzi časté neresti aj pacientov s SM-kou. Podľa neurologičky MUDr. Natálie Jankovičovej je však pri diagnóze SM sa fajčenia najlepšie vzdať úplne, a to čo najskôr.

Partneri projektu