Neliečená skleróza multiplex je nevyspytateľná. Prečo je liečba dôležitá, aj keď ataky absentujú?

Všeobecné

01.04.2022

Mnohí pacienti, ktorým bola diagnostikovaná skleróza multiplex, nič necítia. Ochorenie im bolo zistené na základe jednej epizódy, no ďalšie problémy sa u nich neprejavili. Napriek tomu, že majú nevyliečiteľné ochorenie tak môžu žiť dlhé roky ako úplne zdraví ľudia. To, že sa SM-ka „neozýva“ pravidelne a príznaky absentujú roky či desaťročia však neznamená, že ochorenie nepostupuje. Aj preto je včasná liečba sklerózy multiplex kľúčová. 

Skleróze multiplex sa hovorí aj „ochorenie tisícov tvárí“. Je tomu tak preto, že dvaja pacienti s rovnakým priebehom ochorenia jednoducho neexistujú. SM-ka sa od iných chronických ochorení odlišuje aj tým, že spôsob akým bude časom u pacienta postupovať, sa prakticky nedá predpovedať.1

Zatiaľ čo niektorých pacientov sprevádzajú ataky takpovediac na dennom poriadku, iní príznaky ochorenia takmer alebo vôbec nepoznajú a žijú dlhé roky či dekády bez nich. Práve takíto pacienti sa často rozhodnú svoje ochorenie „neriešiť“. Je to však dobrá voľba?

Liečiť či neliečiť?

Ak sa cítime zdraví, je náročné prijať to, že s nami niečo nie je v poriadku. Neurológovia sa však zhodujú na tom, že každý pacient, ktorému bola diagnostikovaná skleróza multiplex, by mal liečbu zahájiť ihneď. Len liečba je totiž efektívnym nástrojom pre spomalenie postupu ochorenia ako takého.Ak sa teda ako pacient s SM-kou bez príznakov pýtate, či ochorenie liečiť alebo nie, odpoveď znie jednoznačne áno, liečiť.

Menej relapsov

Ako sme už spomínali, pacient s SM-kou nikdy nevie, kedy sa objaví ďalší atak a nevie ani to, aké následky na ňom zanechá. Aj preto je veľmi dôležité zahájiť liečbu čo možno najskôr a najmä v nej zotrvať. Zahraničné štúdie totiž uvádzajú, že 9 až 20 percent pacientov s SM preruší liečbu do pol roka po jej začatí.Liečba ako taká redukuje zápal v tele a dokáže oddialiť či zmierniť nasledujúci atak.

Vhodne zvolená liečba navyše dokáže zmierniť to, aký vážny dlhodobý následok môže mať ten ktorý atak. Neliečený pacient tak môže po ataku napríklad stratiť motoriku v končatinách, u liečeného pacienta však môže byť motorika úplne alebo čiastočne zachovaná.

Útočí potichu

Ak pacient, ktorému diagnostikovali sklerózu multiplex, pochybuje o liečbe, mal by vedieť, že absencia relapsov automaticky neznamená zdravie. Skleróza multiplex môže ničiť nervový systém „potichu“, teda bez viditeľných alebo citeľných príznakov. Takýto stav sa nazýva aj „tichá progresia“ sklerózy multiplex a nemusí si ho ihneď uvedomiť pacient ani lekár. Bežné neurologické vyšetrenie totiž tichú progresiu SM odhaliť nemusí.4

Následky, ktoré môže neliečená skleróza multiplex zanechať na ľudskom organizme, sú nevyspytateľné a liečba je preto pre každého pacienta nutná a zjednodušene povedané ‒ voľbou menšieho zla, a to aj napriek vedľajším účinkom, ktoré so sebou môže prinášať.

KÓD: M-SK-00001044

Zdroje:

https://www.everydayhealth.com/multiple-sclerosis/treatment/what-happens-if-multiple-sclerosis-goes-untreated/

https://www.healthline.com/health/multiple-sclerosis/do-i-need-ms-treatment-if-i-rarely-relapse-5-things-to-know

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2819898/

https://www.tichaprogresiasm.sk/co-je-ticha-progresia-sklerozy-multiplex

Aktuality a nové články

PODCAST: SM pacienti aktívni fajčiari mávajú vyšší stupeň postihnutia, hovorí neurologička Natália Jankovičová

Je dokázané, že pacienti so sklerózou multiplex, ktorí vedú zdravý životný štýl, majú lepší a jednoduchší priebeh ochorenia. Veľkou témou je v tomto smere práve fajčenie, ktoré patrí medzi časté neresti aj pacientov s SM-kou. Podľa neurologičky MUDr. Natálie Jankovičovej je však pri diagnóze SM sa fajčenia najlepšie vzdať úplne, a to čo najskôr.

Partneri projektu