Neurológ František Jurčaga: Wim Hofova metóda je zaujímavá, ale pre pacientov so sklerózou multiplex by som ju modifikoval

Všeobecné

04.07.2022

Wim Hofova metóda je známa po celom svete a jej priaznivé účinky na ľudský organizmus už potvrdili aj vedecké výskumy. Keďže má pozitívny vplyv na imunitu človeka, je vhodná aj pre pacientov so sklerózou multiplex. V akej forme prezradí prednosta Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice svätého Michala a známy neurológ MUDr. František Jurčaga.

ČÍTATE PREPIS PODCASTU: PODCAST: Nemusíme byť hneď Wim Hof, efekt na imunitu má aj 30-sekundová studená sprcha, hovorí MUDr. Jurčaga

Moderátorka: Posilnenie imunitného systému je často témou módnych trendov a otužovanie sa asi nikdy netešilo  takej obľube ako dnes. To, či môže pomôcť aj v boji s chronickým ochorením skleróza multiplex, si dnes povieme s neurológom, pánom doktorom Františkom Jurčagom, prednostom Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice svätého Michala.

Mediálnym partnerom je online magazín Plní elánu, kde sa dočítate o zdraví a omnoho viac. Moje meno je Kristína Baluchová a prajem vám podnetné počúvanie. Dobrý deň, pán doktor, vitajte u nás.

MUDr. František Jurčaga: Dobrý deň prajem, ďakujem za pozvanie.

Moderátorka: Pán doktor, prečo je vlastne imunita pri liečbe a zvládaní ochorenia skleróza multiplex taká dôležitá?

MUDr. František Jurčaga: Pretože vychádza z podstaty, prapodstaty tohto ochorenia. Pripomeňme si, čo vlastne skleróza multiplex je. Je to chronické, závažné, autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje prevažne mladých ľudí, najmä v produktívnom veku medzi dvadsiatym, štyridsiatym až päťdesiatym rokom života, pri ktorom dochádza k napádaniu vlastných štruktúr centrálneho nervového systému, ako je mozog a miecha, vlastným imunitným systémom. Pri tomto zápale dochádza k vzniku lézií, ktoré vidíme na magnetickej rezonancii. Klinickým ukazovateľom sú rôzne poruchy citlivosti, poruchy motoriky, zraku a závraty. Je to veľmi heterogénne ochorenie, ktoré napadá rôzne štruktúry a preto sa aj rôzne, heterogénne prejavuje.

Moderátorka: Prečo je teda tá imunita pri liečbe tohto ochorenia taká dôležitá?

MUDr. František Jurčaga: Ešte aby som spomenul, tak do dnešného dňa nie sú plne vysvetlené všetky mechanizmy a deje, ktoré sa odohrávajú v mozgu. Aká je vlastne tá prapríčina, kvôli ktorej toto ochorenie vznikne, nie je úplne jasné. Ale vieme množstvo informácií, aké deje sa odohrávajú v mozgu a mieche.

Kedysi sa myslelo, že to je len istá dysregulácia určitých typov lymfocytov. Neskôr sa zistilo, že je zapojený kompletný imunitný systém, a to špecificky aj nešpecificky, teda aj vrodená, aj takzvaná adaptívna imunita. V zápalových ložiskách sa nachádzajú rôzne zápalové bunky, protilátky, T- a B-lymfocyty. No a tým, že intenzívny výskum pokročil, tak na základe toho vieme vyvinúť špeciálne lieky. Posledné dve desaťročia zaznamenávame boom vo vývoji nových imunomodulačných a imunosupresívnych liekov, čo je veľká nádej pre pacientov. Dnes, prakticky nemáme rok, aby neprišiel aspoň jeden alebo dva nové preparáty. 

Moderátorka: Existuje spôsob ako si imunitu chrániť či budovať? Vieme, že prichádzajú a odchádzajú módne vlny voľnopredajných výživových doplnkov, ktoré sľubujú zázraky, napríklad hliva ustricová alebo echinacea. Myslíte si, že je vhodné posilňovanie imunity konzultovať s lekárom?

MUDr. František Jurčaga: Určite áno, lebo napríklad aj v prípade sklerózy multiplex ide o nadmernú imunitnú reakciu vlastnej imunity voči určitým štruktúram vlastného organizmu, ako je mozog a miecha. Preto by som určite odporúčal poradiť sa s lekárom - neurológom či imunológom - aký typ lieku by mali pacienti zvoliť. Pretože niekedy nadmerné posilňovanie imunity, ako ste spomínali, hlivu alebo yuka či echinacea, ide o rôzne výťažky rastlín, ktoré môžu posilniť imunitu ale v tomto prípade to môže byť kontroverzné, a to tak, že to môže zosilniť autoimunitnú reakciu u pacienta a viesť k ataku ochorenia. 

Moderátorka: Je teda potrebné, aby pacient s SM-kou navštevoval aj imunologickú ambulanciu?

MUDr. František Jurčaga: To sa aj deje, lebo pred každým schválením liečby, ktorá je špeciálne indikovaná v centrách pre liečbu sklerózy multiplex, je vždy pacient vyšetrený imunológom, ktorý zhodnotí, aký je aktuálny imunitný profil daného pacienta a aký je stav bunkovej a protilátkovej imunity. Na základe toho schváli alebo neschváli určitý typ liečby. Zaujímavosťou je, že ak by sa imunológ pozeral na výsledky pacienta, ktorý už je na liečbe, tak by mohol povedať, že má vážne problémy, lebo niektoré lieky paradoxne znižujú imunitu tak, aby znížili zápalový proces mozgu. Ale to je niekedy žiaduci efekt lieku. To, na čo ste sa pýtali, že či posilniť imunitu... Pri posilňovaní imunity môžu nastať komplikované situácie, kde na jednej strane tlmíme imunitu aby sme potlačili zápal mozgu a miechy, na druhej strane keby sme nešpecificky zas imunitu stimulovali, môžeme ju úplne zblbnúť. Preto je dobré sa s imunológom poradiť.

Moderátorka: Pomáha otužovanie aj pri diagnóze skleróza multiplex? Ak áno, prečo alebo ako.

MUDr. František Jurčaga: Ja si myslím, že toto sa týka širšieho konceptu úpravy životosprávy, ktorá je veľmi dôležitá. Na jednej strane, keď stanovíme pacientovi diagnózu sklerózy multiplex, liečba tohto ochorenia je esenciálna. Ako som spomínal, je to chronické ochorenia, ktoré nevieme vyliečiť a pri poškodení myelínu a následne axónov, teda nervových vlákien, vzniká atrofia, strata nervových vlákien a buniek, ktorej výsledkom môže byť invalidita a porucha funkcie motoriky, ktorá už je nezvratná. 

Otužovanie patrí k širšej úprave celkovej životosprávy. Je veľmi dôležité upraviť stravovanie, dbať na  dostatok pohybu. Otužovanie je podľa mňa veľmi dôležité. V poslednej dobe sa otužovanie dosť popularizovalo a vedie to k tomu, že pravidelné otužovanie môžeme vnímať ako pozitívny stres. Je to aj z gréckeho slova zbierke slova hornesa, horneon, ktoré v preklade znamená posilniť. Keď pravidelne a v malých dávkach aplikujeme pre organizmus určitú malú dávku stresu, táto dávka vedie k aktivácii určitých častí imunity a hormonálnych zmien.

Napríklad vyplavíme adrenalín, noradrenalín, ktorý doslova trénuje náš imunitný a cievny systém. Vedie napríklad k vzostupu tlaku, pulzu a vyplaveniu noradrenalínu. Je to krátka stresová reakcia, ktorá rýchlo klesne, a tým pripravuje organizmus na adaptáciu na posilnenie imunity, posilnenie koncentrácie. Tým, že pacient je pravidelne prinútený sa otužovať, tak to zlepší jeho vôľu, zvýši množstvo energie. Vieme, že pri tejto diagnóze sú pacienti často veľmi unavení, únava je jeden z najprominentnejších príznakov. Otužovanie zmierňuje stres, zlepšuje koncentráciu, zlepšuje spánok, eliminuje rôzne chronické príznaky, ako je bolesť. Otužovanie má pozitívne účinky, k tomu by som však dodal, že dôležité je postupovať postupne a v malých dávkach, lebo ako hovorí Laura Huxley: „Rozdiel medzi liekom a jedom je v dávke.“ Ak by si pacient išiel dokazovať svoje ego, alebo sa bude snažiť predbehnúť v tom, ako dlho trávi v studenej vode, môže si ešte viac ublížiť ako pomôcť.

Moderátorka: Zhovárame sa s neurológom, pánom doktorom Františkom Jurčagom na tému otužovanie pri ochorení skleróza multiplex. Pán doktor, predpokladám, že sú tu určité skupiny ľudí, ktoré by sa mali otužovaniu vyhnúť, napríklad tehotné pacientky alebo ľudia, ktorí sú v relapse.

MUDr. František Jurčaga: Áno, na to, aby sa človek otužoval, musí byť v určitej psychickej a fyzickej pohode. Čiže začíname, ako sme spomínali, krátko, málo. Môžeme začať vlažnou sprchou, ktorú predlžujeme na niekoľko sekúnd až si pustíme studenú vodu. Napríklad štúdie zistili, že posilňovanie imunity začína už pri 30-sekundovej aplikácii studenej sprchy a pri predĺžení na 90 sekúnd už nebol pozorovaný zásadný rozdiel. Ak bol niekto ponorený na 20 sekúnd do štvorstupňovej vody, tu nastalo 200-percentné zvýšenie noradrenalínu. To je stresová reakcia, ktorá je na krátku dobu žiaduca. Neodporúčal by som, aby išli do studenej vody ľudia, ktorí cítia určité príznaky vírusového ochorenia alebo sú v ataku. Ja osobne by som to neodporúčal ani tehotnej žene alebo ľuďom v staršom veku, ktorí majú problémy so srdcom, ako sú vysoký tlak či poruchy rytmu. Tieto skupiny to môžu dávkovať veľmi pomaly - ako som spomínal, jemne v sprche, nemusia sa hneď hodiť do ľadového bazéna alebo zamrznutého jazera. 

Moderátorka: Keď hovoríme o sprche, je to lepšie načasovať ráno alebo večer? Odporúča sa tieto aktivity vykonávať skupinovo alebo individuálne?

MUDr. František Jurčaga: Myslím si, že tieto aktivity je lepšie robiť skupinovo. Tak ako napríklad aj cvičenie sa odporúča skupinovo. Bolo preukázané, že pacienti so sklerózou multiplex, ktorí cvičili skupinovo, mali lepšie výsledky ako pacienti, ktorí si povedali však ja budem cvičiť sám doma. Tí nikdy nedospeli až do takého štádia vôľových vlastností. Pocit skupiny, spolupatričnosti a podpory je v skupine oveľa dôležitejší a keby sa aj čokoľvek stalo aj pri otužovaní, tak má pri sebe ľudí, ktorí mu poradia. Čiže odporúčal by som otužovať skôr skupinovo, ale môžeme to robiť aj úplne individuálne doma v sprche. To je  úplne najjednoduchšie. Ak nemám čas, ak to nie je preňho vyhovujúce, necíti sa komfortne, tak stačí aj sprcha. Ako som spomínal, začneme postupne, postupne predlžujeme a znižujeme teplotu vody. Nemusíme hneď začať ľadovou vodou na päť minút, to je skôr kontraproduktívne.

Moderátorka: V dnešnej dobe sme všetci veľmi netrpezliví a chceme vidieť výsledky hneď... 

MUDr. František Jurčaga: To je práve tá chyba (smiech).

Moderátorka: Kedy sa môže dostaviť nejaký efekt, kedy to naozaj pocítim, že je mi lepšie?

MUDr. František Jurčaga: Ja by som povedal, tak asi mesiac. Postupne predlžujeme dobu aplikácie chladu a studenej vody a už po mesiaci vieme byť niekoľko sekúnd až minút, napríklad dve minúty v studenej vode. A tu by som naozaj povedal, že menej je viac. Netreba preháňať, dokazovať kamarátom v jazere, lebo naozaj si môžeme viac ublížiť ako pomôcť. Toto je dlhodobá cesta, ktorá má zlepšiť náš zdravotný stav. Máme sa cítiť lepšie, nemáme si niečo dokázať.

Moderátorka: Pán doktor Wim Hofova metóda, všetci sme asi o nej počuli. Vy ju vnímate ako módny trend, alebo je to niečo, čo nás môže inšpirovať.

MUDr. František Jurčaga: Určite je to aj módny trend, lebo však pred pár rokmi nikto nepočul o Wimovi Hofovi, ale teraz si myslím, že keď poviete slovo Wim Hof, každému zasvieti kontrolka, to je ten otužilec. Holanďan Wim Hof, vytrvalostný športovec, kaskadér, volajú ho aj „ICE MAN“, je veľmi zaujímavý zjav, ktorý zaujal novinárov a aj médiá na celom svete. Možno aj preto, že je držiteľom 26 rekordov zapísaných v Guinnessovej knihe rekordov. Napríklad sa nechal zasypať ľadom a strávil hodinu a štyridsaťtri minút zasypaný v ľadovej vode. Čo si myslím, že bežný človek by do pol hodiny umrel na podchladenie. Prebehol za polárnym kruhom pol maratón bosý, prebehol po namíbijskej púšti maratón bez vody, vystúpil na horu Kilimandžáro v šortkách za dva dni.

Je tvorcom, dnes už to môžeme nazvať Wim Hofovej metódy, ktorá pozostáva z troch pilierov a to je dýchanie, dychové cvičenia a vystavovanie sa chladu, čiže otužovanie a meditácia. Toto začal realizovať, keď stratil manželku a zostal sám so štyrmi deťmi a na to, aby to zvládol, tak sa ponoril do meditácie. On sám povedal, že keď sa ponorí do ľadovej vody, nachádza tam pokoj, mier a že sa cíti dobre. Tým postupne rozvinul systém cvičení, dýchania, otužovania a meditácie. Aj tie rekordy, ktoré vytvoril, zamotali hlavu nejednému vedcovi. Novinári ho považujú za šarlatána, podivína, a tak sa podujal preukázať efekt svojej metódy aj na vedeckých pokusoch.

On dokáže nastavením svojej mysle ovládať autonómny, teda vegetatívny nervový systém,  ktorý nevieme ovládať. Nevieme ovládať frekvenciu srdca, tlak, niektoré iné parametre a on silou vôle a vycvičením dokázal regulovať termoreguláciu aj to, že vydržal takmer dve hodiny v ľadovej vode alebo preplával na jeden nádych takmer 60 metrov pod ľadom. Wim Hof povedal, že to, čo dokáže on v podstate dokáže každý človek len musí chcieť a musí trénovať svoju myseľ. Wim Hof tvrdí, že nie je výnimočný zjav, ale že to dokáže každý. Ja si myslím, že jeho metóda je zaujímavá, ale pre pacientov so sklerózou multiplex by som ju trošku modifikoval.

Moderátorka: Aj tu môžeme spomenúť individuálny prístup, lebo sa ani nemusíme chcieť stať Wimom Hofom, alebo ľadovým medveďom, ale môže nám to utužovanie pomôcť. 

MUDr. František Jurčaga: Určite áno, to je preukázané. Urobili zaujímavú štúdiu s ním, aj s jeho študentami. Aplikovali im endotoxín z baktérie E. Coli a normálny človek reagoval ťažkou triaškou, infekčnými prejavmi, bolesťami hlavy, zimnicou, horúčkou a Wim Hof na podanie tohto toxínu prakticky nereagoval. Bol úplne pokojný a nemal takmer žiadne príznaky, a vtedy už zbystrili pozornosť aj vedci a boli robené ďalšie a ďalšie štúdie, ktoré potvrdili výrazný priaznivý zdravotný efekt tohto typu otužovania. Takže určite to má veľký význam na odolnosť voči infekciám, zlepšenie celkového stavu mentálneho, fyzického a protizápalového. Táto metóda je vhodná nielen pri skleróze multiplex, ale aj pri iných chronických a zápalových ochoreniach, kde sa preukázali jeho pozitívne výsledky.

Moderátorka: Nedá mi neopýtať sa, či to vnímate aj v rámci vašej praxe. Pozorujete záujem pacientov? Pýtajú sa čo ešte môžu robiť, aby zlepšili efekt liečby v rámci životosprávy? Vnímate, že sa ľudia sami zaujímajú o to, ako zlepšiť svoje zdravie?

MUDr. František Jurčaga: Určite áno, mám veľa takých pacientov aj dostávam otázky, aj to spolu rozoberáme, jednak otužovanie. Aj vďaka Wimovi Hofovi sa tento záujem o otužovanie prejavil. Veď to ste kedysi nevideli, že v jazerách Bratislavy, na Zlatých pieskoch alebo hocikde, bol kopec ľudí, ktorí sa otužujú v zime. Je vidieť, že mal veľký vplyv na propagáciu tohto zdravého životného štýlu.

Ale čo sa týka napríklad životosprávy aj stravovania, určite aj pacienti počuli, že vitamín D pôsobí protizápalovo a jeho nedostatok môže zhoršovať častosť a silu atakov. Čo sa týka aj iných nepriaznivých vplyvov životného prostredia ako sú stres, chronický stres. Práve tu má Wim Hofova metóda a dychové cvičenie, cvičenie ako také a otužovanie, veľký vplyv.

Ja by som ešte spomenul aj fyzické cvičenie. Je veľmi dôležité pre pacienta, lebo vyplavuje endorfíny, odstraňuje stres, relaxuje a precvičuje svalstvo. Je veľmi dôležitá pravidelná rehabilitácia, cvičenie, ktoré mimoriadnym spôsobom zlepšuje kondíciu a aj výsledný stav pacientov so sclerosis multiplex.

Moderátorka: Práve, čo som sa vás chcela takto na záver opýtať, že máme tu jarné obdobie, počasie sa zlepšuje, budeme tráviť viac času vonku, že čo ešte môžete odporučiť pacientom s ochorením skleróza multiplex, aby zlepšili svoju imunitu. Pretože mnohí ľudia to stále vnímajú ako také klišé, keď sa povie pohyb a zdravá strava. Môžete to potvrdiť alebo motivovať našich pacientov, že to skutočne pomáha?

MUDr. František Jurčaga: Určite to pomáha. Spomeniem príklad Terry Walls, bola to lekárka funkčnej medicíny, ktorá bola už na vozíku so sclerosis multiplex a začala riešiť stravovanie inak. Napísala knihy a mnohé publikácie o tom, ako stravovaním docielila to, že sa postavila z vozíka a jej stav sa výrazne zlepšil. Takisto cvičenie, tanec, hudba, relaxácie. To všetko zlepšuje psychické naladenie pacientov. Napríklad tanec je oveľa dôležitejší pri rehabilitácii pacientov aj s Alzheimerovou chorobou ako lúštenie krížoviek. Pri tanci stimulujete viac systémov naraz — svalový systém, koordináciu a hudbu. To je pozitívny vplyv na psychiku. Teda určite odporúčam pohyb, hudba, relax, kvalitná životospráva, vyhýbať sa negatívnym fenoménom ako je fajčenie, samozrejme alkohol. Môžu si dať dve deci kvalitného červeného vína. To samozrejme pomôže, tam sú určité flavonoidy, polyfenoly, ktoré majú antioxidačné účinky, čiže môže mať aj priaznivý vplyv na zdravie, ale nepreháňať to, samozrejme.

Moderátorka: Ďakujem veľmi pekne za Váš čas.

MUDr. František Jurčaga: Ďakujem pekne.

Moderátorka: Milí poslucháči, naše dnešné Zdravissimo sa končí. Na záver vám odporúčame aj naďalej sledovať stránku www.smasistent.sk, kde nájdete aktuality týkajúce sa manažmentu liečby roztrúsenej sklerózy, a tiež články od ďalších odborníkov. Budeme radi, ak naše Zdravissimo odporučíte aj svojim priateľom, náš podcast si viete prehrať aj v Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách a sledovať nás môžete aj na Facebookovej a Instagramovej stránke Zdravissimo – podcasty o zdraví. Majte pekný deň a dopočutia.

Podcast vznikol spoločnosti Roche Slovensko. Kód M-SK-00000715. Mediálnym partnerom je online magazín Plní elánu, kde sa dočítate o zdraví a omnoho viac.

Aktuality a nové články

PODCAST: SM pacienti aktívni fajčiari mávajú vyšší stupeň postihnutia, hovorí neurologička Natália Jankovičová

Je dokázané, že pacienti so sklerózou multiplex, ktorí vedú zdravý životný štýl, majú lepší a jednoduchší priebeh ochorenia. Veľkou témou je v tomto smere práve fajčenie, ktoré patrí medzi časté neresti aj pacientov s SM-kou. Podľa neurologičky MUDr. Natálie Jankovičovej je však pri diagnóze SM sa fajčenia najlepšie vzdať úplne, a to čo najskôr.

Partneri projektu