Obávajú sa pacienti s SM očkovania proti COVID-19 oprávnene? Odpovedá neurologička Darina Slezáková

Všeobecné

27.05.2021

Očkovať alebo radšej nie? Mnohí pacienti so sklerózou multiplex majú pred očkovaním proti koronavírusu rešpekt. Čo im v tomto smere odporúča známa neurologička Darina Slezáková?

ČÍTATE PREPIS PODCASTU: Očkovanie proti COVID-19 u pacientov so sklerózou multiplex? Jednoznačne áno, odporúča neurologička

Dobrý deň milí poslucháči, počúvate podcast Zdravissimo. Dnes sa budeme venovať horúcej téme – očkovanie proti COVID-u, a to u pacientov s ochorením skleróza multiplex. Ako na to? Odpovie nám vzácna hostka, známa neurologička doktorka Darina Slezáková. Moje meno je Kristína Balúchová a prajem vám príjemné a najmä podnetné počúvanie.

Moderátorka: Zdá sa, že režisérom našich dní a plánov do budúcna je naďalej vírus COVID-19. Riešenie pandemickej situácie môže spočívať práve v očkovaní. Pacienti s diagnózou skleróza multiplex patria do rizikovej skupiny a mali by byť prednostne zaočkovaný. Mnohí sa však stretávajú s chaotickými informáciami o samotnej vakcíne či jej vplyve na zdravotný stav. My dnes do tejto problematiky vnesieme svetlo vďaka našej hostke, doktorke Darinke Slezákovej, ktorá je špičkovou odborníčkou v oblasti neurológie. Vitajte.

D.S.: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.

Moderátorka: Pani doktorka, ako ste začali nový rok? Nahrávame náš podcast na diaľku, máme tu všelijaké reštrikcie. Takže ten život zďaleka nie je taký, ako by sme si predstavovali. Ako sa vy mávate?

D.S.: My sme mali doma pred Vianocami ťažšie obdobie, lebo nám zomrel psík, ktorý pre mňa bol a vždy bude veľmi špeciálny. Snažím sa však dostať do normálnych pracovných aj aktívnych koľají. Každopádne tak ako všetci bežní ľudia na Slovensku mám už plné zuby celého COVID-u a všetkých informácií, ktoré sa na nás valia zo všetkých strán a takých tých veľmi mätúcich a chaotických rozhodnutí vlády.

Čiže som taký istý človek — rozhorčený, unavený a otrávený, ako všetci ostatní. S tým rozdielom, že najmä preto, že pracujem v nemocnici vidím, že to ochorenie je veľmi vážne, naozaj veľmi vážne a vie zasiahnuť životy ľudí, ich rodiny a celý náš zdravotný a sociálny systém.

Moderátorka: Súhlasím s vami, keďže sama som si ochorením prešla. Rada by som bola, aby sme tento náš podcast poňali možno tak trošku optimisticky s tým, že možno už naozaj vidno, svetlo na konci tunela. Ako to vnímate vy, že sa začal proces vakcinácie proti COVID-u?

D.S.: Ja to vnímam ako nadšenie. Priznám sa, ja sa strašne teším a som za to veľmi vďačná. Sama mám za sebou už prvú dávku vrátane mojich kolegov a som na to hrozne pyšná. Aj keď sa to niekomu možno zdá rýchlo, samotný proces vývinu tých vakcín až taký rýchly nebol. Každopádne, som pyšná na to, že veda je schopná tak veľmi rýchlo pomôcť pri takejto strašnej situácii, s ktorou sa stretáva a borí sa s ňou celý svet prvýkrát od nejakých čias španielskej chrípky. Čiže ja som ja som pyšná a a teším sa.

Moderátorka: My budeme hovoriť o očkovaní pre pacientov s ochorením skleróza multiplex, takže možno si hneď na úvod dajme takú základnú otázku, či odporúčate pacientom dať sa zaočkovať.

D.S.: Jednoznačne to odporúčam našim chorým (pacientom - pozn.red.) a odporúčam to bežnej všeobecnej populácii. Toto je jediná cesta ako zastaviť tento vírus, pretože vieme, že prvotné úvahy o premorovaní boli nesprávne. Skutočne to stojí veľa ľudských životov a také očkovanie, ak sa zaočkuje naozaj tých 60 — 65 % populácie, vie tento vírus zastaviť. Je teda veľký rozdiel, či ten vírus zastavíme s obeťami na životoch alebo bez nich.

Moderátorka: Poďme si povedať niečo viac o tej vakcíne, čo je to vlastne zač. Ide o živú vakcínu, závisí od druhu liečby alebo ako to je?

D.S.: Všeobecne k vakcínam u SM pacientov — naši pacienti môžu byť očkovaní alebo očkovaní úplne bez problémov neživými vakcínami, čo sa aj štandardne dávajú napríklad proti chrípke, tetanu či hepatitíde a našťastie aj táto vakcína proti koronavírusu (Vakcína spoločnosti Pfizer Biontech - pozn. red.) alebo teda proti infekcii SARS CoV2 je neživá. Je to mRNA vakcína. To znamená, že vám nemôže spôsobiť nejakú infekciu alebo nejaké zhoršenie stavu. Tieto vakcíny sú vysoko účinné a vysoko bezpečné a jednoznačne ich našim pacientom odporúčame a zopakujem, že aj všeobecnej populácii. Z hľadiska toho premorenia, teda vytvorenia kolektívnej imunity takýmto kvázi bezpečným spôsobom.

Moderátorka: Pani doktorka, žiaľ, stretávame sa s rôznymi konšpiráciami o tom, že vakcína môže obsahovať škodlivé látky. Ako to vy vnímate? Naozaj chceme uistiť našich pacientov, aby sa cítili dobre a bezpečne. Čo si tom myslíte?

D.S.: Čítala som stanovisko Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie, ktoré vypracovali na čele s profesorom Jeseňákom. Ten píše veľmi veľmi pekné updaty z Martina k vakcinácii proti COVID-u, ktoré si odporúčam pozrieť aj našim poslucháčom, sú voľne dostupné aj na online stránkach spoločnosti. Je tam veľmi pekne a jasne prezentované, že táto vakcína alebo tieto tieto vakcíny, ktoré budú u nás schválené, sú vakcíny, ktoré sú neživé a ktoré sú v podstate kontraindikované iba pri nejakej predchádzajúcej anafylaktickej, teda vystupňovanej alergickej reakcii na niektorú zložku takejto vakcíny ale nie sú kontraindikované u ľudí všeobecne s alergiami. A už vôbec nie u ľudí s nejakými chronickými ochoreniami, kde sú práve naopak odporúčané alebo teda u ľudí s imunokompromitovanými stavmi, pretože opakujem, ide o neživú vakcínu.

A čo sa týka konšpiračných teórií ako takých... Radšej to nebudem rozpytvávať, lebo by som sa veľmi nahnevala, ale už len k takým hlúpostiam ako je hliník vo vakcínach. Hliník máte aj v materskom mlieku, to sú úplne zanedbateľné koncentrácie. Čiže radšej sa naozaj sústreďme na tie benefity a na tie relevantné, medicínsky dostupné informácie, ako na nejaké takéto hoaxerské alebo konšpiračné teórie. Čo naozaj odporúčame všetkým našim pacientom, aby sa sústredili alebo aby selektovali zdroj svojich informácií z menej pochybných na také naozaj hodnotné.

Moderátorka: Poďme sa sústrediť na proces očkovania. Je asi dôležité povedať, či to závisí od druhu liečby a tiež či je potrebné očkovanie konzultovať ešte s nejakými inými špecialistami, prípadne či treba absolvovať nejaké špeciálne vyšetrenie pred očkovaním.

D.S.: Pokiaľ sa nezmenili moje informácie, tak naši pacienti, teda pacienti s autoimunitnými ochoreniami typu sclerosis multiplex by mali byť očkovaní v tej druhej vlne očkovania a myslím si, že by teda aspoň čo tu boli nejakí naši pacienti, takí tí prví, ktorí patria medzi zdravotníkov, tak vyžadovali samozrejme potvrdenie od neurológa, že môžu absolvovať túto vakcináciu. Takže myslím si, že toto potvrdenie budú chcieť od neurológov alebo SM špecialistov pre našich pacientov.

Každopádne my sme vydali stanovisko výboru pre Sekciu sclerosis multiplex, ktoré je veľmi čerstvé a bude zverejnené aj na všetkých dostupných online stránkach, kde my odporúčame očkovanie našim pacientom. Samozrejme hlavne takým, ktorí sú rizikoví z nejakého hľadiska, ako sú nejaké chronické ochorenia, najmä teda pľúcne, diabetes, cukrovka, metabolické ochorenia a pacienti, ktorí majú vyšší vek, mužské pohlavie a pacienti ťažšie postihnutí. Pretože to všetko sú vlastne rizikové faktory, ktoré predisponujú človeka, hovorím človeka, pretože sú to identické faktory aj u pacientov s SM aj vo všeobecnej populácii.

A tieto predisponujú ľudí na COVID a na nejaký ťažší priebeh ochorenia. Lebo nie je — to som už hovorila, keď sme sa minule stretli v inom podcaste — rozdiel z hľadiska incidencie a výskytu COVID-u medzi všeobecnou populáciou a pacientami s SM. Takže my odporúčame očkovať našich pacientov a čo sa týka liečby, vieme to načasovať alebo logisticky upraviť tak, aby pacienti dostali vakcínu s nejakým časovým odstupom od podania liečby ale preferujeme podanie vakcíny. Určite neposúvame a neoddiaľujeme liečbu a ak sa logisticky pacient dá očkovať v čase, keď už má mať nejaký interval podania nejakej infúzie, tak preferujeme očkovanie.

Moderátorka: Mám tu aj také špecifické otázky, že ak napríklad má pacient relaps ako dlho po preliečení relapsu napríklad kortikoidmi môže absolvovať očkovanie?

D.S.: Pacient môže, mal by byť očkovaný v stabilnej fáze ochorenia. Čiže určite nie, keď má nejaký relaps alebo nejaké infekčné zápalové ochorenie do toho, čiže ten odstup od preliečenia je asi štyri až šesť týždňov, kedy môže byť očkovaný. Ešte sa vrátim k tým imunomodulačným liekom — tie odstupy sú tam veľmi individuálne. Je to veľmi špecifické a nerada by som to konkretizovala. Je to potrebné vždy skonzultovať so svojím lekárom.

Ale vo všeobecnosti poviem len to, že preferujeme očkovanie ako nad tým, že by sa mali odsúvať nejaké lieky alebo posúvať či prerušovať nejaká liečba. To určite nie. Toto ochorenie, ktorým trpia naši pacienti je vysoko invalidizujúce a benefit očkovania prevyšuje nejaké riziká. V podstate samotná vakcinácia, to by som zdôraznila, nemá riziká pre našich pacientov čo sa týka užívania ich liečby.

Naopak. Zistilo sa a aj sa to stále potvrdzuje, že práve takzvaná imunosupresívna liečba ako keby pacientov chráni pred ťažším priebehom COVID-u a pred tou vystupňovanou reakciou v pľúcach. Na druhej strane to, že v závislosti od toho, akú liečbu pacienti užívajú, môže byť tá odpoveď na vakcínu nižšia. Tu by som sa pozastavila nad tým, že áno, protilátková odpoveď pri vakcíne pri určitých typoch lieku môže byť nižšia. Ale na to, aby človek mal nejakú imunitu, a poviem to teraz tak úplne ľudovo a posnažím sa polopatisticky, aby ste boli imúnni voči tej infekcii, keď sa dáte zaočkovať, je strašne dôležitá bunková imunita.

Človek má bunkovú a protilátkovú imunitu. A to, že vy máte v dôsledku nejakej svojej liečby po vakcinácii nižší počet protilátok neznamená, že nemáte bunkovú imunitu. A to je práve to dôležité, čo sa nedá otestovať. To nie sú také tie štandardné protilátkové testy, ktoré vám ponúkajú v rôznych laboratóriách. Sú to testy, ktoré sa robia iba v experimente a preto by som zdôraznila aj to, že nie je dôležité si pred očkovaním robiť nejaké protilátkové testy alebo antigénové testy, nie je to ani odporúčané.

Čiže dokonca aj s určitým časovým odstupom, závisí od toho, či ste symptomatickí, asymptomatickí, ak aj máte pozitívny test, vy nemusíte čakať tri mesiace, kým môžete byť vakcinovaní. Čiže toto všetko sú také nuansy, ktoré veľmi pekne vysvetlil práve profesor Jeseňák. Naozaj to odporúčam pozrieť si aj našim pacientom. Odkaz na túto stránku bude zverejnený na našich všetkých možných portáloch.

Asi som toho povedala strašne veľa, len tá téma je veľmi komplikovaná. Ale ja by som to zhrnula iba takto: SM pacienti, určite očkovať. Najmä pacienti, alebo v prvom rade tí pacienti, ktorí trpia nejakými pridruženými ochoreniami. Tí, ktorí sú ťažšie postihnutí očkovať a bez závislosti od toho akú máte liečbu, na tú sa nepozerajte, to už si s zindikuje váš neurológ, že či treba nejaký odstup alebo nie. Ale vo všeobecnosti nie. Očkujeme, očkujeme, očkujeme, pretože dôležitá je tá bunková imunita. To, že by vám tá protilátková, že by nebola až taká vysoká závislosti od druhu imunomodulačnej liečby, to nevadí. Čiže momentálne potrebujeme kolektívnu imunitu, a to je to dôležité.

Moderátorka: V princípe platí to, že naozaj to manažuje lekár. Skôr možno taká procesuálna vec, že ak mám záujem o očkovanie, kto je môj prvý kontakt? Pýtam sa neurológa, aby ma odporučil alebo ako to funguje?

D.S.: Naši pacienti v ambulanciách sa samozrejme pýtajú, či môžu byť očkovaní, čo si o tom myslíme, či im to odporúčame... Áno, to som už povedal veľakrát, že odporúčame aj im napíšeme vyjadrenie ale neviem, akou formou to bude u týchto pacientov, keďže momentálne sa očkujú vlastne zdravotníci, teda prvá línia. Takže neviem, ako to bude manažované a predpokladám, že asi cestou obvodných lekárov, ale neviem, netuším. Túto informáciu ešte nemáme.

Moderátorka: Predpokladám, že sa to bude špecifikovať práve keď prídu na rad pacienti práve aj s SM-kou. Máme už nejakých pacientov, ktorí už boli zaočkovaní, ktorí napríklad pracujú v zdravotníctve. Taká nejaká zvláštna nominácia?

D.S.: Áno, áno, máme takýchto zaočkovaných, ktorí sú zdravotníci. Písali sme im teda vyjadrenie a pokiaľ viem, tak aj vo všeobecnosti čo sme pozerali dáta a informácie z iných krajín, tak po tej prvej dávke absolútne žiadne reakcie neboli, naozaj len bolesť v mieste vpichu. Naozaj nečakajme nič dramatické. Možno po druhej dávke budú viac chrípkové prejavy. Ale nemyslím si, že to je niečo čo sa nedá zvládnuť. Tak ako sa dávajú ľudia očkovať bežne proti chrípke. Takže je to úplne porovnateľné.

Moderátorka: No tak to ste trošku aj zodpovedali na to, že čo človek môže očakávať po takom očkovaní. Ešte sa mi podsúva taká otázka, že čo ak som už prekonal COVID, aj tak sa mám dať zaočkovať?

D.S.: Určite áno, pretože tá imunita po prekonaní koronavírusu a po zaočkovaní je úplne iná. Vakcína vám ponúka úplne silnejšiu imunitnú odpoveď. Áno, vedci ešte nevedia presne povedať ako dlho bude trvať ale vedia povedať to, že to je účinnejšie ako keď len prekonáte koronavírus. Ono je to veľmi diskutabilné, hlavne u pacientov, ktorí mali asymptomatický a mierny priebeh dochádza veľmi často k infekciám.

Určite sa treba dať očkovať a vravím, to som už spomínala, nemusíte čakať tri mesiace, ako boli tie prvotné odporúčania. Myslím, že takto to aj publikoval profesor, že tam bolo sedem dní ak teda je pacient asymptomatický. Sedem dní od ukončenia izolácie alebo potom 14 dní od ukončenia karantény alebo izolácie u pacienta, ktorý bol symptomatický, čiže je to individuálne posudzované ale vravím, určite netreba čakať tri mesiace. Lebo niektorí tie protilátky majú, niektorí ich nemajú, niektorí ich majú vysoké ale hlavne je dôležitá bunková imunita. A keďže táto vakcína indukuje aj bunkovú imunitu aj protilátkovú, tak je to jednoznačne jediná cesta.

Moderátorka: Ak mám nejaké obavy, na koho by som sa mohla obrátiť?

D.S.: Určite na svojho neurológa. Áno, sú aj rôzne pacientské portály. Opäť by som zdôraznila najmä portál Spolumôžeme.sk, ktorý je nezávislým portálom, ktorý združuje kvalitné informácie pre pacientov s roztrúsenou sklerózou a je prepojený napríklad so Slovenským zväzom sclerosis multiplex (SZSM).

Tam sme teraz aj poslali stanovisko výboru, ktoré som už spomínala a ktoré bude zverejnené. Verím, že v kombinácii s týmto podcastom poskytne pacientom potrebné informácie, ktoré si už môžu doladiť cez svojich neurológov, ak sa potrebujú ešte dačo popýtať. Neurológovia by mali najmä v tejto situácii poskytnúť informácie, ktoré pacienti potrebujú. Pacienti potrebujú ubezpečiť, že takto to je a takto to môžem spraviť.

Moderátorka: My tiež dávame do pozornosti stránku www.smasistent.sk, kde nájdu pacienti aktuálne informácie, ktoré sa týkajú manažmentu liečby SM-ky a tiež určite nejaké aktuality, ktoré by ich mohli zaujať. Možno taká posledná otázka, že čo by sme mohli ešte urobiť, aby sme sa chránili, nejaké odporúčania... Hovorili sme si, ako sa chrániť pred konšpiračnými či poškodzujúcimi informáciami. To už vieme, ale čo ešte môžeme urobiť, aby sme boli zdravší?

D.S.: Problém je ten, že teraz je taká zima, že ľudí to veľmi neláka von. Ja som určite za veľa, veľa pohybu. Ak to je možné u tých pacientov, ktorí sú mobilní. Naozaj, choďte von. Napríklad poviem taký živý príklad, ten únavový syndróm je veľmi taký obťažujúci. Pre ten únavový syndróm veľa pacientov nechce ísť von, nechce ísť na prechádzku a nechcú vykonávať nejaké aktivity, lebo majú pocit, že to nezvládnu. Lenže tým pravidelným cvičením, práve tou pravidelnosťou toho opakovania tá únava sa naozaj zmierni a preto apelujem na tých pacientov, ktorí sú mobilní a ktorí naozaj nie sú na tom invalidnom vozíčku alebo používajú barlu.

Môžete skúsiť nordic walking napríklad, proste čokoľvek, len choďte von. Buďte veľa vonku užívajte vitamín D, C, probiotiká, rybí olej a snažte sa vyvarovať nadmernému množstvu negatívnych informácií, ktoré na nás idú z každej strany a redukujte ich len na to nevyhnutné. A naozaj si nájdite alebo zamerajte sa na iné aktivity, či už sú to knihy, pes, rodina, začnite maľovať, čokoľvek len prosím vás nepozerajte v takej veľkej miere správy a nerozčuľujte sa nad tým, čo všetko je publikované.

Moderátorka: Ďakujeme veľmi pekne pani doktorka za zhrnutie, za odporúčanie a za všetky informácie, nech sa vám darí.

D.S.: Ďakujem veľmi pekne, príjemné popoludnie ešte.

Milí poslucháči, odborné zhrnutie máme za sebou a verím, že očkovanie čoskoro pred sebou. Naše dnešné Zdravissimo sa končí. Ďakujeme za informácie pani doktorke Darinke Slezákovej a vám milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Náš rozhovor nájdete aj na Spotify a ďalších podcastových aplikáciách. Budeme radi, ak naše Zdravissimo odporučíte aj svojim známym a sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Zdravissimo – podcasty o zdraví. Prajeme vám šťastný nový a najmä bezcovidový rok. Tento podcast vznikol s podporou spoločnosti Roche Slovensko. Kód: M-SK-00000447.

Odborný asistent v sekcii Všeobecné

MUDr. Darina Slezáková PhD

MUDr. Darina Slezáková PhD, narodená v 1982 v Trnave, po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte začala pracovať od 09/2007 na 2.neurologickej klinike LFUK a UNB, kde od 09/15 pôsobí ako vedúci lekár Centra pre liečbu SM. Aktívne sa zúčastňuje odborných podujatí s témou sclerosis multiplex, publikuje, prednáša pre odbornú verejnosť a pacientov. Venuje sa tiež vyúčbe študentov LFUK, výskumnej činnosti. Zaujíma sa o celistvý prístup k pacientovi a komplementárnu starostlivosť, v SM Centre prebehli napr projekt s FTVŚ zameraný na fyzioterapiu a cvičenie u pacientov, tai chi program, v pláne je vplyv stravovania na SM pacientov.

Aktuality a nové články

PODCAST: SM pacienti aktívni fajčiari mávajú vyšší stupeň postihnutia, hovorí neurologička Natália Jankovičová

Je dokázané, že pacienti so sklerózou multiplex, ktorí vedú zdravý životný štýl, majú lepší a jednoduchší priebeh ochorenia. Veľkou témou je v tomto smere práve fajčenie, ktoré patrí medzi časté neresti aj pacientov s SM-kou. Podľa neurologičky MUDr. Natálie Jankovičovej je však pri diagnóze SM sa fajčenia najlepšie vzdať úplne, a to čo najskôr.

Partneri projektu