Sexuálne problémy sú u pacientov s SM riešené len okrajovo: Prečo by to tak nemalo byť?

Sexuológia a urológia

22.01.2020

Je dokázané, že sexuálnym problémom pacientov s SM sa zdravotnícki pracovníci venujú často len okrajovo. Ignorovanie týchto problémov však môže viesť k veľkým stratám v kvalite života.

Pacienti so sclerosis multiplex (SM) často trpia okrem iného aj na sexuálne problémy. Keďže sexuálne vzrušenie začína v centrálnom nervovom systéme, kde mozog vysiela správy sexuálnym orgánom pozdĺž nervov prechádzajúcich cez miechu, tak následne ak SM poškodí tieto nervové dráhy, môže byť priamo ovplyvnená sexuálna reakcia – vrátane vzrušenia a orgazmu. Príznaky SM ako je únava a spasticita môžu následne spôsobovať sexuálne problémy. Následné psychologické faktory spojené s poklesom sebaúcty, vnímania okolia pacientov s SM alebo zmeny nálady tiež významnou mierou prispievajú k problémom v intímnom živote u oboch pohlaví, u mužov najmä však k poruche erekcie. 

V štúdiách zameraných na ľudí s SM sa celkovo znížila celková sexuálna aktivita. Prieskumy osôb s SM naznačujú, že sexuálne problémy môžu postihnúť až 91 percent mužov a 72 percent žien. Ignorovanie týchto problémov môže viesť k veľkým stratám v kvalite života. Je dokázané, že tejto mimoriadne dôležitej téme sa zdravotnícki pracovníci venujú výrazne menej alebo len okrajovo. Príčin je viacero. Keďže ide o neurologickú diagnózu, tej sa venuje najväčšia pozornosť, čo je logické. Z hľadiska časového priestoru, ale najmä pre chúlostivosť problému, preto u odborníkov ale aj u pacientov nie je venovaná dostatočná pozornosť práve sexuálnym problémom.

Všetci pacienti — teda aj muži, aj ženy s SM môžu mať ťažkosti s dosiahnutím orgazmu alebo stratou libida. Obaja partneri (nielen postihnutý SM ale najmä jeho partner) môžu mať prospech z výučby alternatívnych spôsobov sexuálnej stimulácie na prekonanie pomalého vzrušenia a zhoršeného pocitu. Toto je mimoriadne dôležitá informácia, pretože častokrát po zistení diagnózy SM u jedného z partnerov, druhý partner nevie dostatočne reagovať, podporiť partnera s SM, čo častokrát vedie k odcudzeniu alebo úplnej straty partnera. Abnormálne pocity a kŕče spojené so SM sa často dajú zvládnuť pomocou liekov. Techniky, ako je prerušovaná katetrizácia a lieky vedia výrazne obmedziť alebo vylúčiť únik moču počas pohlavného styku.

Muži môžu mať okrem toho ťažkosti s dosiahnutím, prienikom alebo udržaním erekcie (najčastejší problém), so zníženou citlivosťou v penise a ťažkosti s dosiahnutím ejakulácie. Erektilná dysfunkcia patrí do rúk špecialistom — sexuológom alebo andrológom a dá sa pomerne dobre liečiť v počiatočných štádiách. Pacienti si však musia uvedomiť, že liečba je komplexná, kombinovaná, dlhodobá a z hľadiska nielen samotnej diagnózy, ale najmä veku, môže byť časom menej účinná. 

Celková liečba závisí najmä od dôkladnej diagnostiky. Netreba však zabúdať, že okrem základného ochorenia má mimoriadny vplyv na intímny život aj spoločnosť. V súčasnej dobe sú základné piliere prirodzeného chovania človeka výrazne ovplyvňované spoločnosťou, kde sú uprednostňované najmä pracovné a spoločenské výkony pred elementárnymi, prírodou definovanými potrebami jednotlivca.

Liečba začína najmä dôkladnou diagnostikou, zistením aj iných ochorení a stavov, ktoré môžu mať výrazný vplyv intímny život a erekciu. Úprava stravovacích návykov a pravidelné športovanie vyznieva ako bezvýznamné odporúčanie, ale podľa vedeckých dôkazov zohráva mimoriadne veľký vplyv na celkový výsledok. Netreba zabúdať, že intímny život je limitovaný nielen ochorením, ale aj domácim prostredím (deti, rodina, pracovné povinnosti a iné limity), ktoré môžu výrazne obmedziť spontánnosť intímneho spolužitia.

Následne je mimoriadne dôležité vyšetrenie sexuológom alebo andrológom ale nesmie sa zabúdať aj na psychologické vyšetrenie najmä u tých pacientov, u ktorých trvá ochorenie dlhšie a je fixované. Liečba spočíva v liečení liekmi s dokázaným a overeným výsledkom. Najmä v dnešnej dobe internetu a mnohých dezinformácií prichádzajú denne pacienti na vyšetrenie s problémom výrazne znásobeným pre opakované pocity sklamania v dôsledku zlyhania rôznej internetovej liečby.  

Liečba v urologickej, sexuologickej i andrologickej poradni prebieha podľa prísnych kritérií a odborných, vedecky dokázaných usmernení a patrí od začiatku do rúk špecialistu, nech je téma akokoľvek chúlostivá.
 

Odborný asistent v sekcii Sexuológia a urológia

MUDr. Jozef Dubravický

Doktor MUDr. Jozef Dubravický vyštudoval Fakultu všeobecného lekárstva Univerzity Komenského v Bratislave kde promoval v roku 1996. Po ukončení lekárskej fakulty začal pracovať v Univerzitnej Nemocnici Bratislava – Kramáre ako sekundárny lekár a od roku 2013 ako vedúci oddelenia. Atestačné skúšky I. a II. stupňa z urológie zložil v rokoch 1999 a 2005, atestačnú skúšku z andrológie zložil v roku 2010, z intervenčnej ultrasonografie roku 2012 a napokon z onkourológie roku 2015. Absoloval niekoľko štúdijných pobytov v zahraničí. Okrem toho navštívil počas krátkych návštev niekoľko popredných kliník v Európe i v USA a je členom Európskej urologickej spoločnosti (EAU).

Aktuality a nové články

PODCAST: SM pacienti aktívni fajčiari mávajú vyšší stupeň postihnutia, hovorí neurologička Natália Jankovičová

Je dokázané, že pacienti so sklerózou multiplex, ktorí vedú zdravý životný štýl, majú lepší a jednoduchší priebeh ochorenia. Veľkou témou je v tomto smere práve fajčenie, ktoré patrí medzi časté neresti aj pacientov s SM-kou. Podľa neurologičky MUDr. Natálie Jankovičovej je však pri diagnóze SM sa fajčenia najlepšie vzdať úplne, a to čo najskôr.

Partneri projektu