Spoznajte štádiá SM: Ako ide čas so sklerózou multiplex?

Psychológia

22.01.2020

Skúsenosť každého človeka s SM je teda úplne jedinečná. Ako sa môže SM meniť, ako môže postupovať a aké sú jednotlivé štádiá ochorenia?

Ak niečím skleróza multiplex (SM) naozaj je, tak je nevyspytateľnou. U každého človeka s SM sa môže prejavovať inak, pričom sa líši v priebehu ochorenia a aj v symptómoch. Hovorí sa, že neexistujú dvaja ľudia s rovnakou SM – v jej priebehu a jej prejavoch. Skúsenosť každého človeka s SM je teda úplne jedinečná. Je preto nesmierne dôležité, aby sa človek s SM pripravil na to, čo ho možno v budúcnosti čaká. Ako sa môže SM meniť, ako môže postupovať a aké sú jednotlivé štádiá ochorenia?

Diagnózu určí čas

Existuje niekoľko foriem SM a ako to už pri ochoreniach býva, niektoré z nich majú ťažší priebeh než iné. Ani pri SM to nie je inak. Jednotlivé formy sa líšia na tie s ľahším, benígnym priebehom, a tie s ťažkým, malígnym priebehom. Pri SM však nie je možné zaradiť pacienta do jednej z kategórií ihneď ako sa objavia prvé príznaky, keďže priebeh ochorenia nie je vopred daný a je tým pádom veľmi nevyspytateľný. Niekedy trvá až dlhých 15 rokov od prvých prejavov SM, kým sa definitívne určí, akým typom SM pacient vôbec trpí. Diagnózu teda okrem odborníka určuje aj čas.

Ak sa potýkate s diagnózou SM určite viete, v čom ochorenie spočíva. Váš imunitný systém pri ňom abnormálne napáda váš centrálny nervový systém (CNS), čo vedie k poškodzovaniu myelínu, ktorý chráni nervové vlákna. Keď dôjde v ľudskom organizme k tomuto procesu, začnú sa prejavovať prvé príznaky SM, ktorými najčastejšie bývajú únava, slabosť, problémy s pohybom (tŕpnutie a tuhnutie svalstva, kŕče, problémy s chôdzou, brnenie, necitlivosť), bolesti, závraty či kognitívne zmeny, teda zmeny v poznávaní a myslení. Ďalšími častými symptómami SM sú poruchy zraku, problémy s rovnováhou a koordináciou tela, problémy s artikuláciou, urologické a sexuálne problémy, ale aj depresie či problémy so spánkom.

Symptómy SM sa líšia v závislosti od pacienta a niekedy môže byť ťažké chorobu spočiatku identifikovať, keďže príznaky môžu byť aj predzvesťou úplne iného ochorenia. Práve preto lekár najprv vylúči prítomnosť inej diagnózy, napríklad zápalu či infekcie CNS alebo prítomnosť genetickej poruchy.

Typy SM

Na počiatku SM sa objavia prvé príznaky, potom prichádza určenie diagnózy. Ako ďalšie sa na vašej časovej osi s SM objaví štádium, v akom sa vaše ochorenie nachádza. Ako už bolo naznačené vyššie, jeden typ SM môže časom vystriedať iný, no spravidla môže byť u pacienta prítomné len jedno štádium SM.

  • Klinicky izolovaný syndróm (CIS)

Klinicky izolovaný syndróm (CIS) môže (ale nemusí) byť predzvesťou SM. Nie je teda štádiom SM v pravom slova zmysle, no často sa v súvislosti s týmto ochorením spomína. Ide o epizódu prejavu symptómu či symptómov v súvislosti so zápalom a poškodením myelínu, ktorá trvá 24 hodín a viac. CIS sa môže vrátiť alebo môže predstavovať prvý atak ochorenia SM.

  • Relaps-remitujúca SM

V čase diagnózy je relaps-remitujúce štádium (RRSM) to najfrekventovanejšie, pričom ho štatisticky má až 85 percent pacientov. V tomto štádiu je bežné striedanie zhoršenia stavu v podobe ataku (relapsu), kedy sa môže prejaviť jeden alebo viac symptómov v súvislosti so zlyhávaním nervovej sústavy a následného buď úplného alebo čiastočného zlepšenia stavu (remisie). Medzi relapsom a remisiou môže byť pomerne dlhý čas, a to niekoľko mesiacov, hoci aj rokov. Relaps-remitujúca SM má tendenciu časom prejsť do sekundárne progresívneho štádia.

  • Sekundárne progresívna SM

Sekundárne progresívna SM (SPSM) je agresívnejšia forma SM, do ktorej sa môže časom vyvinúť veľmi frekventovaná RRSM. Podľa štatistík sa do tohto štádia dostane až polovica ľudí s neliečenou relaps-remitujúcou SM, a to už do 10 rokov od diagnózy ochorenia. Toto štádium ochorenia sa vyznačuje striedaním relapsov a remisií, no príznaky ochorenia medzi týmito míľnikmi neustanú úplne. Naopak, postupne sa zhoršujú.

  • Primárne progresívna forma SM

Asi u 15 percent pacientov sa diagnostikuje priamo primárne progresívna SM (PPSM), a to najčastejšie vo veku po štyridsiatke. Toto zriedkavejšie štádium ochorenia je síce pomalé, no stále, ataky nemajú jasný začiatok a sila symptómov zostáva na rovnakej úrovni, čo znamená, že ich zlepšenie vo väčšine prípadov neprichádza. Niektorí pacienti s PPSM však môžu pocítiť miernu úľavu v symptómoch, zväčša však ide o dočasný stav.

  • Primárne relabujúca SM

Primárne relabujúca SM postihuje len asi 3 percentá pacientov. Vo všeobecnosti ju charakterizuje postupné zhoršovanie sa príznakov, často zanechá trvalé následky.

Zhrnutie na záver

Existuje niekoľko foriem sklerózy multiplex. Úplne najjednoduchšie rozdelenie je do dvoch kategórií, kedy hovoríme o SM:

  • s benígnym, teda ľahším priebehom,
  • s malígnym, teda ťažším a agresívnejším priebehom.

Či pacient trpí ľahšou alebo ťažšou formou SM však určí až čas, pretože aj keď SM začne s ľahšími symptómami nedá sa vylúčiť, že časom sa symptómy nezhoršia a z benígnej SM sa stane malígna. Preto sa spravidla pacient zaradí do benígnej kategórie až po 10 až 15 rokoch od prvých prejavov ochorenia.

Skleróza multiplex má niekoľko základných štádií, pričom v jednom čase môže byť pacient len v jednom z nich. U väčšiny pacientov je diagnostikovaná relaps-remitujúca forma SM, ak sa však nelieči má tendenciu prejsť do agresívnejšej alebo ťažšej formy. Ďalšími typmi SM sú sekundárne progresívna SM, ktorá je pomerne častá a potom menej frekventované typy - primárne progresívna SM a primárne relabujúca SM.

Zdroje: 

Odborný asistent v sekcii Psychológia

PhDr. Ján Grossmann

Ján Grossmann je klinický psychológ a psychoterapeut. Pracuje na Neurologickej klinika UNM v Martine a pri centre pre demyelinizačné ochorenia. Absolvoval postgraduálny program klinická neuropsychológia dospelých na Karlovej univerzite v Prahe. Publikoval viacero článkov v odborných časopisoch, v ktorých sa venoval problematike kognitívnych porúch pri SM. Prednášal na mnohých domácich aj medzinárodných vedeckých konferenciách venujúcich sa problematike SM. Úzko spolupracuje s pacientskou organizáciou Slovenský zväz sklerózy multiplex, pre ktorú pravidelne prednáša.

Aktuality a nové články

PODCAST: SM pacienti aktívni fajčiari mávajú vyšší stupeň postihnutia, hovorí neurologička Natália Jankovičová

Je dokázané, že pacienti so sklerózou multiplex, ktorí vedú zdravý životný štýl, majú lepší a jednoduchší priebeh ochorenia. Veľkou témou je v tomto smere práve fajčenie, ktoré patrí medzi časté neresti aj pacientov s SM-kou. Podľa neurologičky MUDr. Natálie Jankovičovej je však pri diagnóze SM sa fajčenia najlepšie vzdať úplne, a to čo najskôr.

Partneri projektu