Urologické vyšetrenie pacienta so sklerózou multilplex

Sexuológia a urológia

22.01.2020

Pacient diagnostikovaný so sklerózou multiplex (SM) musí prejsť radou vyšetrení, medzi ktoré patrí aj to urologické. Ako prebieha?

Základom vstupného vyšetrenia u pacientov so sklerózou multiplex je dôsledná anamnéza, fyzikálna, laboratórna a zobrazovacie vyšetrenie i minimálne neurologické vyšetrenie reflexov urogenitálnej oblasti, tonus sfinkterov (zvieračov) a funkcia pánoveho dna.

Sonograficky vyšetrujeme celý močový trakt (obličky a močový mechúr, u mužov aj genitálie). U pacientov s roztrúsenou sklerózou (RS) sa popisujú abnormality horných močových ciest približne u 12,4% chorých.
Najčastejšie ide o zápaly obličiek, poruchu odtoku moču z obličiek (hydronefrózu), vezikoureterálny reflux (spätný tok moču z močového mechúra do močovodu) a obličkové kamene .

K základným údajom patrí aj vyplnenie mikčného denníka (pitná a mikčná karta). Monitorovanie príjmu tekutín a močenia aspoň 48 hodín, u pacientiek s inkontinenciou je doporučené monitorovanie 3 dni. Z hľadiska monitorovania kvality života u pacientov s RS sú k dispozícii dotazníky Qualiveeen alebo I- QoL (Incontinence Quality of Life Questionnaire). 

Taktiež sa odporúčajú urodynamické vyšetrenia (UDN) v rámci diagnostickej rozvahy u neurogenných porúch dolných ciest močových (DCM). 

Možnosti urodynamického vyšetrenia sú neinvazívne (uroflowmetria – rýchlosť prietoku moču močovou rúrou, meranie zvyškového moču v močovom mechúri, elektromyografia pánvoveho dna) a špeciálne invazívne (cystometria, profilometria a videourodynamika). Kombinácia neinvazívnych a minimálne invazívnych terapeutických metód je u väčšiny chorých dostačujúca.

U nekomplikovaných pacientov s roztrúsenou sklerózou (napríklad pacient so stabilným ochorením s minimálnym alebo žiadnym postmikčným reziduom a urgenciami) môže zahájiť liečbu bez absolvovania invazívnych vyšetrení.

Urodynamické vyšetrenie je indikované u pacientov s RS nereagujúcich na konzervatívnu medikamentóznu liečbu alebo ak u nich došlo k zhoršeniu urologických symptómov.
Vhodná doba, kedy treba pacientov s RS  vyšetrovať a sledovať a kedy má byť indikované prvé urologické vyšetrenie, nie je jednoznačne určená. To, akým spôsobom je zaistená starostlivosť o pacientov s RS je ovplyvnené zdravotníckym systémom špecifickým pre danú krajinu. V Slovenskej republike v súčasnej dobe u pacientov s RS pre diagnostiku a liečbu urologických ťažkostí u pacientov s RS k dispozícii nemáme presné pravidlá.

Systém navrhnutý vo Veľkej Británii predstavuje jednu z možností. Je jednoduchý, časovo i materiálne nenáročný. Po objavení sa mikčných ťažkostí je pacient odoslaný neurológom k urologickému vyšetreniu. Kľúčovým údajom je objem postmikčného rezidua (zvyškového moču v močovom mechúri). Urodynamické vyšetrenie nie je indikované rutinne u pacientov s nízkym rizikom obličkového poškodenia. Podľa práce francúzskych autorov je odporučenie určené ako pre neurológov, tak pre urológov. Primárne je to neurológ, ktorý vykonáva minimálne urologické vyšetrenie formou dotazníka na mikčné ťažkosti.
Urologické vyšetrenie (vyplnenie denníka močenia, sonografické vyšetrenie, kultivačné vyšetrenie moču, urodymanické vyšetrenie, laboratórne vyšetrenie a dotazník kvality života) je indikované, ak je pacient symptomatický alebo má v močovom mechúri zvyškový moč (viac ako 150 ml).

Po zhodnotení rizikových faktorov sú pacienti bez vyššieho rizika každý rok vyšetrení v tomto rozsahu: denník močenia, uroflowmetria (rýchlosť prietoku moču močovou rúrou) a kontrola zvyškového moču.
U pacientov s vyšším rizikom je indikované aj sonografické vyšetrenie horných močových ciest, laboratórne vyšetrenie – hlavne kreatinín, a dotazník kvality života, a to pri zmene stavu pacienta každý rok, inak s odstupom 3 roky.

Pri zhoršení funkcie obličiek je pacient ďalej v starostlivosti multidisciplarného tímu.

Odborný asistent v sekcii Sexuológia a urológia

MUDr. Katarína Topoliová

Katarína Topoliová je urologička. Venuje sa problematike operačnej liečby v urológii, urolitiáze a transplatácii obličiek pod vedením Dr.h.c. prof. MUDr. Jána Brezu, DrSc., MHA, na svojom domovskom pracovisku Urologickej klinike , Univerzitnej nemocnice akad. Dérera, Kramáre Bratislava ako aj špeciálnemu poradenstvu v oblasti urológie a sexuológie v  súkromnej ambulancii. 

Aktuality a nové články

PODCAST: SM pacienti aktívni fajčiari mávajú vyšší stupeň postihnutia, hovorí neurologička Natália Jankovičová

Je dokázané, že pacienti so sklerózou multiplex, ktorí vedú zdravý životný štýl, majú lepší a jednoduchší priebeh ochorenia. Veľkou témou je v tomto smere práve fajčenie, ktoré patrí medzi časté neresti aj pacientov s SM-kou. Podľa neurologičky MUDr. Natálie Jankovičovej je však pri diagnóze SM sa fajčenia najlepšie vzdať úplne, a to čo najskôr.

Partneri projektu