Vplyv nápojov na osud liečiv

Stravovanie a výživa

22.01.2020

Väčšinu perorálne podaných liečiv je nutné zapiť. Akým nápojom a akým množstvom nápoja by sme mali lieky zapíjať za ideálnych podmienok?

 

Väčšinu perorálne podaných liečiv (v prípade, že nejde o tzv. orodisperzné liekové formy) je nutné zapiť. Natíska sa tak otázka, akým nápojom a v akom množstve tak urobiť. Na úvod je potrebné uviesť, že všetky klinické štúdie, ktorých cieľom je preukázať mieru vstrebávania alebo preukázať, že ide o tzv. generikum (tzn. preukazánie bioekvivalencie), používajú ako nápoj vodu a to v množstve, ktoré je štandardizované na cca 240 ml.

Natíska sa samozrejme aj ďalšia otázka, a to akou vodou liečivá zapiť. Platí, že by nemalo ísť o vodu tvrdú alebo vodu s vysokým obsahom dvojmocných katiónov (horčíka alebo vápnika), pretože tie môžu v kombinácii s niektorými liekmi vytvárať ťažko vstrebateľné alebo dokonca nevstrebateľné látky, v dôsledku čoho dochádza k zníženiu vstrebávania týchto liečiv.

Nápoje iné ako voda môžu s niektorými liekmi až prekvapivo významne interagovať. Takmer všetkým zdravotníkom, ale aj časti laickej verejnostis ú známe interakcie grapefruitovej šťavy a väčšina ľudí si tiež uvedomuje aj to, že s niektorými liekmi významne interaguje aj mlieko. Málokto však vie, že podobne závažné liekové interakcie môže vyvolať pomarančová šťava, jablčný mušt, brusnicová šťava, čierny a zelený čaj, čaj roobios alebo sýtené nápoje s obsahom kyseliny fosforečnej (napríklad Coca-Cola). Nečakané môže byť aj to, že k podobným závažným liekovým interakciám môže dôjsť aj pri konzumácii štiav pripravených zo zeleniny.

Podľa výskumu, ktorý bol vykonaný v Českej republike, zapíja iba približne tretina pacientov lieky vodou, ďalšia približne tretina pacientov zapíja lieky takým nápojom, ktorý má práve k dispozícii a približne štvrtina pacientov zapíja lieky čajom.

Z hľadiska zapíjania liečiv je tiež dôležitý objem použitého nápoja. Takmer polovica pacientov zapíja lieky približne polovicou pohára nápoja, teda približne 1 decilitrom (100 ml). Iba desatina pacientov zapíja lieky plným pohárom vody a iba jedným alebo dvoma dúškami zapíja lieky takmer polovica pacientov.

Všeobecné odporúčanie k zapíjaniu liečiv znie:

Za optimálne považujeme zapiť liečivo vodou (z kohútika alebo balenou vodou) v množstve 200 ml (2 dl) alebo viac. Pokiaľ je to možné, na zapíjanie liekov by sa nemali používať minerálne vody s vyšším obsahom dvojmocných iónov (ako je vápnik alebo horčík). Ak na zapíjanie liekov použijete minerálku, mala by byť neperlivá a nemala by obsahovať vyššie množstvo minerálov.

K vzniku závažnej liekovej interakcie „stačí“ 200 až 250 ml grapefruitovej šťavy alebo jeden väčší grapefruit. Väčšie množstvo grapefruitovej šťavy, za ktoré sa obvykle považuje 1 liter alebo viac, je potom považované za značne rizikové, podobne ako opakované pitie grapefruitovej šťavy niekoľko dní po sebe.

Aj interval medzi zjedením grapefruitu alebo vypitím grapefruitovej šťavy má vplyv na závažnosť liekovej interakcie. Podanie grapefruitu alebo grapefruitovej šťavy pred podaním napr. lieku na vysoký krvný tlak felodipinu do 4 hodín malo najväčší efekt, do 10 hodín bol efekt približne polovičný a do 24 hodín bol menší než štvrtinový. Pochopiteľne opakované podávanie grapefruitovej šťavy (200 ml 3-krát denne) malo vyšší efekt ako jej jednorazové podanie.

Pacientov je preto potrebné upozorniť, že jednorazové vypitie malého množstva grapefruitovej šťavy (napr. v kokteile) nemusí byť škodlivé, ale len v prípade, že pacient neužíva lieky, ktoré ľahko a silno interagujú s grapefruitovou šťavou, napr. lieky na poruchy srdcového rytmu dronedaron, alebo liek na cholesterol simvastatin. V takýchto prípadoch je nutné sa pitiu grapefruitovej šťavy aj konzumácie grapefruitov v každom prípade vyhýbať, pretože taká kombinácia môže byť naozaj veľmi riziková. Podobne rizikové môžu byť aj liekové interakcie medzi grapefruitovou šťavou a liekmi, pri ktorých dochádza k zníženiu vstrebávania lieku (napr. aliskiren) alebo k zníženiu tvorby účinného metabolitu (napr. klopidogrel). Aj v týchto prípadoch je nutné najprv užiť liek a s odstupom najmenej 2 hodín zjesť grapefruit alebo vypiť grapefruitovú šťavu, alebo sa tomuto ovociu radšej vyhnúť.

Odborný asistent v sekcii Stravovanie a výživa

PharmDr. Josef Suchopár

Josef Suchopár sa narodil v roku 1958. Je absolventom Farmaceutickej fakulty University Karlovy v Hradci Králové (1981) a absolventom druhej atestácie v odbore klinická farmácia (1987). Viac ako 10 rokov pracoval ako klinický farmaceut v nemocnici pri ležiacich pacientoch. Ďalej pracoval 4 roky na Ministerstve zdravotníctva ako riaditeľ odboru a ako námestník ministra. Posledných 20 rokov sa venuje problematike bezpečnosti liečiv. Je externým prednášajúcim na Lekárskej fakulte University Karlovy v Prahe, lektor atestačných kurzov IPVZ v Prahe, člen České farmalogické společnosti a České společnosti pro parenterální a enterální výživu. Je autorom alebo spoluautorom 95 článkov v odborných časopisoch, autorom kapitol a editor monografie „Remedia Compendium“ I. až V. Vydaní a v I. až IV. elektronického vydania, autorom kapitol a editor publikácie „Vademekum lékových interakcí Infopharm“, spoluautorom skrípt pre farmaceutickú fakultu  „Klinická farmacie pro Farmaceutickou fakultu“, autor alebo spoluautor viac ako 75 prednášok na kongresoch v ČR i v zahraničí.

Autorom fotografie je Peter Krajčovič

Aktuality a nové články

PODCAST: SM pacienti aktívni fajčiari mávajú vyšší stupeň postihnutia, hovorí neurologička Natália Jankovičová

Je dokázané, že pacienti so sklerózou multiplex, ktorí vedú zdravý životný štýl, majú lepší a jednoduchší priebeh ochorenia. Veľkou témou je v tomto smere práve fajčenie, ktoré patrí medzi časté neresti aj pacientov s SM-kou. Podľa neurologičky MUDr. Natálie Jankovičovej je však pri diagnóze SM sa fajčenia najlepšie vzdať úplne, a to čo najskôr.

Partneri projektu