Výživové doplnky: Ktoré by pacienti s SM mali užívať a ktoré nie?

Stravovanie a výživa

03.01.2022

Trh je výživovými doplnkami doslova preplnený a pacienti so sklerózou multiplex niekedy nevedia, ktoré si vybrať a prečo a naopak, ktoré v žiadnom prípade v súvislosti so svojou diagnózou neužívať. Rozdelili sme preto pre vás výživové doplnky do troch kategórií.

Výživových doplnkov existuje nespočetné množstvo, pričom v súvislosti s rôznymi ochoreniami deklarujú priaznivé účinky. Tieto účinky však zväčša nepreukázali klinické štúdie, no ide o tzv. zdravotné tvrdenie, ktorého výklad a konkrétny text upravuje legislatíva Európskej komisie. Ak teda výživový doplnok obsahuje napríklad kyselinu nikotínovú (vitamín B₃, niacín), tak sa pre tento produkt môže používať zdravotné tvrdenie: „Niacín prispieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania.“ Aj keď tento účinok nebol skúmaný, toto tvrdenie je povolené a výrobca výživového doplnku ho teda môže aj používať. Rozdielom medzi výživovým doplnkom a liekom je teda proces skúmania účinkov a tiež registrácie. 

Má teda pacient so sklerózou multiplex užívať výživové doplnky? Odpoveď na túto otázku je pomerne jednoduchá: Niektoré sú pre pacienta s SM prínosné, iné zasa nie. Preto si doplnky stravy rozdelíme do troch kategórií:

1. Výživové doplnky, ktoré by pacienti s SM skôr mali užívať.
2. Výživové doplnky, ktoré by pacienti s SM mohli užívať.
3. Výživové doplnky, ktoré by pacienti s SM nemali užívať.

Výživové doplnky, ktoré by pacienti s SM skôr mali užívať

VITAMÍN D

Hneď ako prvé v tejto kategórii rozoberieme výživové doplnky s obsahom vitamínu D. Veľké množstvo klinických štúdií totiž potvrdilo, že pacienti s SM majú vitamínu D nedostatok. Ukázalo sa aj to, že dlhodobé užívanie výživových doplnkov s obsahom déčka má pozitívny vplyv na zdravotný stav pacientov s SM a takpovediac zlepšuje kvalitu ich života.

Súčasne existujú mnohé vedecké zistenia ktoré tvrdia, že vysoké hladiny vitamínu D a/alebo užívanie výživových doplnkov s obsahom vitamínu D znižuje riziko prepuknutia mnohých ochorení. Medzi ne patrí aj skleróza multiplex, niektoré nádorové ochorenia, diabetes, Alzheimer, demencia, infekcie dýchacích ciest (čo je obzvlášť významné počas pandémie koronavírusu), astma, krivica či osteoporóza. Štúdiami bolo dokonca preukázané aj to, že užívanie vitamínu D znižuje úmrtnosť zo všetkých príčin. 

Existujú v súvislosti s užívaním vitamínu D pre pacientov s SM aj možné riziká? Jediným rizikom je užívanie príliš vysokých dávok alebo súbežné podávanie vitamínu s liekmi, ktoré ho tiež obsahujú. V takomto prípade môže dôjsť k tzv. hypervitaminóze, ktorá sa môže prejavovať nechutenstvom do jedla, nevoľnosťami, zvracaním a tiež zvýšenou produkciou moču a veľkým smädom. Je potrebné myslieť aj na to, že vitamín D obsahujú aj rôzne potraviny, najmä ryby, pečeň, vaječné žĺtky či mlieko. Ak však pacient s SM nemá od lekára vitamín D predpísaný, mal by začať užívať niektorý z výživových doplnkov, ktorý ho obsahuje.

PROBIOTIKÁ

Ďalším dôležitým výživovým doplnkom, ktorý nemôžme opomenúť, sú probiotiká. Ich užívanie zlepšuje psychické funkcie (znižuje úzkosť a depresiu), má protizápalový účinok a súčasne zlepšuje účinok inzulínu.

Niektoré štúdie preukázali aj to, že užívanie probiotík znižuje výskyt a závažnosť sklerózy multiplex, spomaľuje jej progresiu (preukázané dokonca v 15 štúdiách), zlepšuje motorické vlastnosti (preukázané v 3 štúdiách), priaznivo ovplyvňuje zmeny imunitných a zápalových ukazovateľov (preukázané celkom v 20 štúdiách) a tiež zloženie mikrobiómu (preukázané v 4 štúdiách). Pamätať je dobré na to, že probiotiká obsahujú živé mikroorganizmy, ktoré obsahujú rôzne enzýmy. Kombinácia probiotík s inými liekmi preto môže znížiť účinok týchto liekov, aj preto je probiotiká dobré užívať oddelene od ostatných liekov.

Výživové doplnky, ktoré by pacienti s SM mohli užívať

BIOTÍN

Pacienti s SM často užívajú biotín. Experimentálne štúdie totiž preukázali, že patrí medzi výživové doplnky s priaznivým vplyvom na niektoré ukazovatele ochorenia. Aj keď neboli tieto zistenia v novších štúdiách potvrdené, liečba biotínom je známa ako bezpečná a biotín ako taký má mnoho ďalších priaznivých účinkov. 

KYSELINA ALFA-LIPOOVÁ

Kyselina alfa-lipoová je používaná ako významný a účinný antioxidant. Jej účinnosť in vitro, teda v skúmavke, je neodopriteľná. Žiaľ, jej účinnosť na človeka už jednoznačne vedeckými štúdiami podložená nie je. Môže ale zmierniť problémy s neuropatiou vrátane neuropatickej bolesti a patrí medzi mimoriadne bezpečné výživové doplnky.

MULTIVITAMÍNY

Ďalšími často užívanými výživovými doplnkami sú aj multivitamíny, ktoré ak sú podávané v odporúčaných dávkach patria medzi úplne bezpečné výživové doplnky s celou radou potenciálnych priaznivých účinkov. 

ADAPTOGÉNY

Z rastlinných prípravkov spomenieme ešte tzv. adaptogény, medzi ktoré patria napríklad extrakty zo ženšenu alebo rozchodnice ružovej, prípadne extrakt z ginkgo biloba. Tieto potravinové doplnky je ale možné užívať iba po predchádzajúcej konzultácii s lekárom či lekárnikom, pretože predstavujú možné riziko interakcie s liekmi, ktoré užívate. Napríklad kombinácia antidepresív a extraktu z rozchodnice ružovej alebo kombinácia liečiv na riedenie krvi a extraktu s ginkgo biloba môže byť klinicky vysoko významná. 

Výživové doplnky, ktoré by pacienti s SM nemali užívať

Výživové doplnky určené na boj s nespavosťou, depresiou, vysokou hladinou cholesterolu v krvi či s poruchami erekcie nikdy neužívajte bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom alebo lekárnikom. Platí to aj o doplnkoch na chudnutie. Dôvodom však nie je ich nízka bezpečnosť ale riziká, ktoré môžu vzniknúť, ak sa tieto výživové doplnky skombinujú s liekmi, ktoré užívate na liečbu SM.

Nikdy sa bezhlavo nespoliehajte na informácie, ktoré objavíte na internete. Veľmi často totiž ide o reklamu, ktorá nie je nijako označená. Liečba sklerózy multiplex je založená na vedeckých poznatkoch a aj užívanie výživových doplnkov by malo byť založené na ich preukázanom účinku. Ak si však nie ste istí či by ste daný výživový doplnok mali užívať alebo či je jeho kombinácia s vašimi liekmi vhodná, obráťte sa na svojho ošetrujúceho lekára alebo najbližšieho lekárnika.

KÓD MATERIÁLU: M-SK-00000867

ZDROJE

 1. Boltjes R et al: Vitamin D supplementation in multiple sclerosis: an expert opinion based on the review of current evidence. Expert Rev Neurother 2021; 21(6): 715-725
 2. Hanaei S et al: Effect of Vitamin D Supplements on Relapse Rate and Expanded Disability Status Scale (EDSS) in Multiple Sclerosis (MS): A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Prev Med 2021; 12: 42
 3. Espiritu AI, Remalante-Rayco PPM: High-dose biotin for multiple sclerosis: A systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials. Mult Scler Relat Disord 2021; 55: doi: 10.1016/j.msard.2021.103159 (v tisku)
 4. Jiang J et al: Efficacy of probiotics in multiple sclerosis: a systematic review of preclinical trials and meta-analysis of randomized controlled trials. Food Funct 2021; 12(6): 2354-2377
 5. Mansoor F et al: Association Between Serum Vitamin D Levels and Frequency of Relapses in Patients With Multiple Sclerosis. Cureus 2021; 13(4): e14383
 6. Mirashrafi S et al: Effect of Probiotics Supplementation on Disease Progression, Depression, General Health and Anthropometric Measurements in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis Patients: A Systematic Review and Meta-analysis of Clinical Trials. Int J Clin Pract 2021; doi: 10.1111/ijcp.14724 (v tisku)
 7. Mojaverrostami S et al: A Review of Herbal Therapy in Multiple Sclerosis. Adv Pharm Bull 2018; 8(4): 575-590
 8. Nicolussi S et al: Clinical relevance of St. John's wort drug interactions revisited. Br J Pharmacol 2020; 177(6): 1212-1226
 9. Pape K et al: Supplementary medication in multiple sclerosis: Real-world experience and potential interference with neurofilament light chain measurement. Mult Scler J Exp Transl Clin 2020; 6(3): 2055217320936318
 10. Parks NE et al: Dietary interventions for multiple sclerosis-related outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2020; 5(5): CD004192
 11. Petersen MJ et al: A systematic review of possible interactions for herbal medicines and dietary supplements used concomitantly with disease-modifying or symptom-alleviating multiple sclerosis drugs. Phytother Res 2021; 35(7): 3610-3631
 12. Waslo C et al: Lipoic Acid and Other Antioxidants as Therapies for Multiple Sclerosis. Curr Treat Options Neurol 2019; 21(6): 26
 13. Yuan X et al: The Effect of Different Administration Time and Dosage of Vitamin D Supplementation in Patients with Multiple Sclerosis: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Neuroimmunomodulation 2021: doi: 10.1159/000515131 (v tisku)
Odborný asistent v sekcii Stravovanie a výživa

PharmDr. Josef Suchopár

Josef Suchopár sa narodil v roku 1958. Je absolventom Farmaceutickej fakulty University Karlovy v Hradci Králové (1981) a absolventom druhej atestácie v odbore klinická farmácia (1987). Viac ako 10 rokov pracoval ako klinický farmaceut v nemocnici pri ležiacich pacientoch. Ďalej pracoval 4 roky na Ministerstve zdravotníctva ako riaditeľ odboru a ako námestník ministra. Posledných 20 rokov sa venuje problematike bezpečnosti liečiv. Je externým prednášajúcim na Lekárskej fakulte University Karlovy v Prahe, lektor atestačných kurzov IPVZ v Prahe, člen České farmalogické společnosti a České společnosti pro parenterální a enterální výživu. Je autorom alebo spoluautorom 95 článkov v odborných časopisoch, autorom kapitol a editor monografie „Remedia Compendium“ I. až V. Vydaní a v I. až IV. elektronického vydania, autorom kapitol a editor publikácie „Vademekum lékových interakcí Infopharm“, spoluautorom skrípt pre farmaceutickú fakultu  „Klinická farmacie pro Farmaceutickou fakultu“, autor alebo spoluautor viac ako 75 prednášok na kongresoch v ČR i v zahraničí.

Autorom fotografie je Peter Krajčovič

Aktuality a nové články

PODCAST: SM pacienti aktívni fajčiari mávajú vyšší stupeň postihnutia, hovorí neurologička Natália Jankovičová

Je dokázané, že pacienti so sklerózou multiplex, ktorí vedú zdravý životný štýl, majú lepší a jednoduchší priebeh ochorenia. Veľkou témou je v tomto smere práve fajčenie, ktoré patrí medzi časté neresti aj pacientov s SM-kou. Podľa neurologičky MUDr. Natálie Jankovičovej je však pri diagnóze SM sa fajčenia najlepšie vzdať úplne, a to čo najskôr.

Partneri projektu