Pracoviská na liečbu SM

Pracovisko na liečbu SM UNB Nemocnica Staré Mesto, Bratislava

Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Tel.: 02/57 29 02 15, 0917 992 270

Pondelok 07:00 hod. – 12:00 hod., 12:30 hod. - 15:30 hod.
Utorok 07:00 hod. – 12:00 hod., 12:30 hod. - 15:30 hod.
Streda 07:00 hod. – 12:00 hod., 12:30 hod. - 15:30 hod.
Štvrtok 07:00 hod. – 12:00 hod., 12:30 hod. - 15:30 hod.
Piatok 07:00 hod. – 12:00 hod., 12:30 hod. - 15:30 hod.
Prestávka na obed: 12:00 hod. - 12:30 hod. 

Pracovisko na liečbu SM UNB Nemocnica Ružinov, Bratislava

Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Tel.: 02/48 23 47 57

Pondelok 09:00 hod. – 13:30 hod., MUDr. Hančinová Viera, administratíva
Utorok 09:00 hod. – 15:00 hod., edukácie prof. Lisý 11. poschodie
Streda 10:00 hod. – 13:30 hod., MUDr. Hančinová Viera, č.d. 026, prof. Lisý 11. poschodie
Štvrtok 09:00 hod. – 15:00 hod., edukácie
Piatok 10:00 hod. – 13:30 hod., MUDr. Hančinová Viera č.d. 026
07:15 - 9:00  odbery
13:00 - 13:30 prestávka na obed

Pracovisko na liečbu SM UNB Nemocnica akad. L.Dérera, Bratislava

Limbová 5, 833 05 Bratislava
Tel.: 02/59 54 24 22

Pondelok 07:00 hod. – 12:30 hod. ambulancie, 13:00 hod. - 15:30 hod. administratíva 
Utorok 07:00 hod. – 12:30 hod. ambulancie, 13:00 hod. - 15:30 hod. administratíva 
Streda 07:00 hod. – 12:30 hod. ambulancie, 13:00 hod. - 15:30 hod. administratíva
Štvrtok 07:00 hod. – 12:30 hod. ambulancie, 13:00 hod. - 15:30 hod. administratíva 
Piatok 07:00 hod. – 12:30 hod. ambulancie, 13:00 hod. - 15:30 hod. administratíva 
12:30 hod. -13:00 hod. obed
Pracovisko odpovedá na volania len v čase od 7:00 do 8:00 hod a v čase od 13:00-14:00 hod.

Pracovisko na liečbu SM Nemocnica sv. Michala, Bratislava

Satinského 1/I., 811 08 Bratislava
Tel.: 02/32 61 23 01

Pondelok 07:00 hod. – 15:00 hod.
Utorok 07:00 hod. – 15:00 hod.
Streda 07:00 hod. – 15:00 hod.
Štvrtok 07:00 hod. – 15:00 hod.
Piatok 07:00 hod. – 15:00 hod.

Pracovisko na liečbu SM Nitra

Špitálska 6, 950 01 Nitra
Tel.: 037/6545 456

Pondelok 07:00 hod. – 15:00 hod.
Utorok 07:00 hod. – 15:00 hod.
Streda 07:00 hod. – 15:00 hod.
Štvrtok 07:00 hod. – 15:00 hod.
Piatok 07:00 hod. – 15:00 hod.

Pracovisko na liečbu SM Fakultná nemocnica Trnava

A. Žarnova 11, 917 01 Trnava
Tel.: 033/5938 405

Pondelok 07:30 hod. – 15:30 hod.
Utorok 07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda 07:30 hod. – 15:30 hod.
Štvrtok 07:30 hod. – 15:30 hod.
Piatok 07:30 hod. – 15:30 hod.

Pracovisko na liečbu SM Fakultná nemocnica Trenčín

Legionárska 28, 911 71 Trenčín

Pondelok 06:00 hod. – 15:30 hod.
Utorok 06:00 hod. – 15:30 hod.
Streda 06:00 hod. – 15:30 hod.
Štvrtok 06:00 hod. – 15:30 hod.
Piatok 06:00 hod. – 15:30 hod.

Pracovisko na liečbu SM Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2, 036 59 Martin

Pondelok 07:00 hod. – 15:30 hod.
Utorok 07:00 hod. – 15:30 hod.
Streda 07:00 hod. – 15:30 hod.
Štvrtok 07:00 hod. – 15:30 hod.
Piatok 07:00 hod. – 15:30 hod.

Pracovisko na liečbu SM Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Nám. Slobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Pondelok 06:30 hod. – 14:30 hod.
Utorok 06:30 hod. – 14:30 hod.
Streda 06:30 hod. – 14:30 hod.
Štvrtok 06:30 hod. – 14:30 hod.
Piatok 06:30 hod. – 14:30 hod.

Pracovisko na liečbu SM Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Pondelok 07:00 hod. – 15:30 hod.
Utorok 07:00 hod. – 15:30 hod.
Streda 07:00 hod. – 15:30 hod.
Štvrtok 07:00 hod. – 15:30 hod.
Piatok 07:00 hod. – 15:30 hod.

Pracovisko na liečbu SM FN s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Hollého 14, 080 01 Prešov

Pondelok 07:00 hod. – 15:00 hod.
Utorok 07:00 hod. – 15:00 hod.
Streda 07:00 hod. – 15:00 hod.
Štvrtok 07:00 hod. – 15:00 hod.
Piatok 07:00 hod. – 15:00 hod.

Pracovisko na liečbu SM UN L. Pasteura Košice

Trieda SNP 1, 041 66 Košice

Pondelok 07:00 hod. – 15:30 hod.
Utorok 07:00 hod. – 15:30 hod.
Streda 07:00 hod. – 15:30 hod.
Štvrtok 07:00 hod. – 15:30 hod.
Piatok 07:00 hod. – 15:30 hod.